Ex Aequo

Terminas „Ex Aequo“ kilęs iš lotyniškos frazės „ex aequo et bono“, kuri reiškia „iš lygybės ir gėrio“. Bendrąja prasme tai reiškia situaciją, kai dvi šalys yra lygiavertės ir nėra aiškaus laimėtojo ar pralaimėtojo.

Teisės kontekste „ex aequo“ dažnai vartojamas apibūdinti situacijai, kai dvi šalys turi vienodas teises arba pareigas. Pavyzdžiui, jei du žmonės turi vienodas įmonės akcijas, sakoma, kad jie yra „Ex Aequo“ akcininkai.

Kai kuriais atvejais terminas „Ex Aequo“ taip pat gali būti vartojamas apibūdinti situaciją, kai dvi šalys yra vienodai atsakingos už tam tikrą rezultatą. Pavyzdžiui, jei du žmonės būtų vienodai atsakingi už nelaimingo atsitikimo sukėlimą, būtų sakoma, kad jų atsakomybė yra „ex aequo“.

Kas yra Opinio Juris teisėje?

Opinio juris, pažodžiui reiškiantis „teisės nuomonę“, yra teisinis principas, pagal kurį asmuo, kuriam taikoma teisinė sistema, turėtų savo elgesį derinti su sistemos normomis dėl teisinės pareigos jausmo, o ne tiesiog laikytis sistemos dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, bijodamas bausmės. Kitaip tariant, opino juris yra įsitikinimas, kad tam tikra teisinė praktika yra privaloma. Šis principas yra šiuolaikinės tarptautinės teisės pagrindas, nes padeda atskirti teisines taisykles nuo paprastų elgesio normų.

Kai Tarptautinis Teisingumo Teismas sprendžia ginčą remdamasis principu ex aequo et bona?

Tarptautinis Teisingumo Teismas ginčą sprendžia vadovaudamasis ex aequo et bono principu (iš lotynų kalbos, reiškiančiu „pagal teisingumą ir sąžiningumą“), kai šalys sutinka pateikti savo bylą Tarptautiniam Teisingumo Teismui šiuo pagrindu. Šis principas nėra dažnai taikomas, nes pagal jį šalys turi atsisakyti savo teisės, kad jų byla būtų sprendžiama pagal tarptautinę teisę.

Kaip tarti ex aequo?

Lotynų kalbos frazė ex aequo reiškia „iš lygybės“ arba „vienodai“. Tariama „eks-ay-kwo“.

Kuo skiriasi lygybė ir ex aequo et bono?

Pagrindinis teisingumo ir ex aequo et bono skirtumas yra tas, kad teisingumas grindžiamas sąžiningumo principu, o ex aequo et bono – teisingumo principu. Lygiateisiškumas susijęs su tuo, kas yra sąžininga ir teisinga, o ex aequo et bono – su tuo, kas yra teisinga ir tinkama.

Parašykite komentarą