Faktiškumas

Faktiškumas (daiktavardis):

1. Savybė arba būsena, kai yra faktas; aktualumas.

2. kažkas, kas yra faktas; tikras dalykas.

Faktiškumas – savybė arba būsena būti faktu; aktualumas. Kažkas, kas yra faktas; tikras dalykas.

Ką reiškia faktiškumas filosofijoje?

Filosofijoje faktiškumas reiškia būdus, kuriais mūsų gyvenimą lemia nuo mūsų nepriklausantys veiksniai. Šie veiksniai gali apimti mūsų socialines ir istorines aplinkybes, mūsų fizinius ir psichologinius apribojimus ir kitų žmonių galią mums. Faktiškumas yra pagrindinė sąvoka prancūzų filosofo Jeano-Paulio Sartre’o darbuose, kuris ją naudojo norėdamas paaiškinti, kodėl žmonės nėra visiškai laisvi ir atsakingi už savo veiksmus. Nors galime rinktis, kaip reaguoti į mūsų faktiškumo apribojimus, negalime jų tiesiog ignoruoti ar keisti savo nuožiūra.

Kas yra faktiškumas ir transcendencija?

Faktiškumas yra faktiškumo buvimo būdas, priešingas transcendentinio buvimo būdui. Taigi, faktiškumas yra to, kas duota patyrime, buvimo būdas, priešingas tam, kas postuluojama proto.

Transcendencija – tai transcendentinės būties būdas, priešingai nei faktinės būties būdas. Taigi transcendencija yra buvimo būdas to, kas postuluojama protu, priešingai tam, kas duota patirtimi.

Kas yra faktiškumas pagal Žaną Polį Sartrą?

Pasak Jeano Paulio Sartre’o, faktiškumas yra faktinės sąmonės buvimo būdas. Tai yra būdas, kuriuo dalykai mums pateikiami per patirtį. Sartre’as sako, kad faktiškumas nėra tas pats, kas empirinis mūsų patirties turinys, bet yra būdas, kuriuo šis turinys mums pateikiamas.

Faktiškumui būdingi keli bruožai. Pirma, jai būdinga tai, ką Sartre’as vadina „duotybės duotybe“. Tai reiškia, kad mūsų patirties turinys yra mums duotas taip, kad mes jo negalime kontroliuoti. Negalime pasirinkti, ką patirsime ir kaip tai mums bus duota.

Antra, faktiškumui būdinga tai, ką Sartre’as vadina „ikirefleksiniu Cogito“. Tai reiškia, kad mūsų patyrimas mums duodamas tokiu būdu, kuris dar nėra tarpininkaujamas mūsų minčių ar sąvokų. Mes dar nesuvokiame visos prasmės to, ką patiriame.

Trečia, faktiškumui būdinga tai, ką Sartre’as vadina „ikirefleksine sąmonės vienove“. Tai reiškia, kad mūsų patirtis mums pateikiama kaip vieninga visuma. Mes dar nematome jos kaip atskirų elementų rinkinio.

Ketvirta, faktiškumui būdinga tai, ką Sartre’as vadina „Priešrefleksine savimone“. Tai reiškia, kad mes suvokiame save kaip savo patirties subjektą. Mes esame

Ką turite omenyje sakydami mirties faktiškumas?

Mirties faktiškumas yra absoliutus tikrumas, kad mirtis įvyks. Tai žinojimas, kad mirtis yra neišvengiama ir kad kiekvienas kada nors ją patirs. Dėl šio tikrumo mirtis yra faktas, todėl mirties faktiškumas yra žinojimas, kad mirtis yra faktas.

Parašykite komentarą