Fallible

Klaidingas reiškia kažką, kas gali būti klaidinga arba neteisinga. Dažnai vartojami apibūdinti žmonėms ar sistemoms, kurios nėra tobulos ir gali daryti klaidų.

Klaidingi žmonės yra tie, kurie gali klysti. Jie nėra tobuli ir gali klysti. Kai kurie klystančių žmonių pavyzdžiai: politikai, advokatai, teisėjai, policijos pareigūnai ir gydytojai.

Klaidingos sistemos taip pat gali klysti. Jie taip pat nėra tobuli ir gali klysti. Kai kurie klaidingų sistemų pavyzdžiai: teisinė sistema, sveikatos priežiūros sistema ir švietimo sistema.

Ką reiškia klystantis ir neklystantis?

Klaidingas reiškia, kad asmuo ar daiktas gali klysti. Neklystantis reiškia, kad asmuo ar daiktas negali klysti.

Kas yra klaidingas pavyzdys?

Klaidingas pavyzdys yra žmogus, kuris daro klaidas.

Kas yra klystantis žmogus?

Klaidingas žmogus – tai žmogus, kuris nėra tobulas ir daro klaidų.

Ar klaidingas reiškia neatsargus?

Ne, klaidingas nereiškia neatsargus. Klaidingas reiškia, kad kažkas gali būti klaidingas. Kažkas, kas klysta, gali būti teisinga, bet gali būti ir klaidinga.

Parašykite komentarą