Fatal

Terminas „fatalinis“ kilęs iš lotyniško žodžio „fatum“, kuris reiškia „likimas“ arba „lemtis“. Kalbant apie žmonių sveikatą ir mirtingumą, mirtina būklė yra tokia būklė, kuri sukelia mirtį. Fatalizmą gali sukelti natūralios priežastys, pavyzdžiui, ligos ar senatvė, arba nenatūralios priežastys, pavyzdžiui, nelaimingi atsitikimai ar smurtas.

Koks yra fatališkumo pavyzdys?

Žodis „mirtinas“ gali reikšti daugybę skirtingų dalykų, bet apskritai jis reiškia kažką, kas yra mirtinai pavojinga arba gali sukelti mirtį. Pavyzdžiui, mirtinas autoįvykis būtų avarija, per kurią kas nors žuvo. Fatališka liga – tai liga, kuri yra mirtina ir negali būti išgydyta.

Kokios rūšies žodis yra mirtinas?

Žodis fatalinis gali būti vartojamas ir kaip būdvardis, ir kaip daiktavardis. Kaip būdvardis reiškia „sukeliantis mirtį“, pvz., „mirtinas nelaimingas atsitikimas“.“ Kaip daiktavardis jis reiškia „kažką, kas sukelia mirtį“, pavyzdžiui, „mirtina liga“.“

Ar mirtinas reiškia miręs?

Taip, „fatalinis“ reiškia „miręs“. Dažnai vartojamas apibūdinti situacijai, kai kas nors žuvo dėl nelaimingo atsitikimo ar įvykio, pavyzdžiui, stichinės nelaimės.

Koks yra kitas žodis fatal?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip žodis „mirtinas“, tačiau yra keletas panašių žodžių: „mirtinas“, „naikinantis“, „katastrofiškas“ ir „pražūtingas“.“

Parašykite komentarą