Fauna

Fauna reiškia gyvūniją, esančią tam tikrame regione ar vietovėje. Šis žodis dažnai vartojamas kalbant apie gyvūnijos įvairovę ekosistemoje arba apie tam tikro regiono ar buveinės gyvūniją. Šis terminas taip pat gali būti vartojamas kalbant apie tam tikro laikotarpio gyvūniją arba apie tam tikros vietovės ar buveinės gyvūniją.

Kuo skiriasi fauna ir gyvūnai?

Fauna – tai tam tikro regiono, ekosistemos ar buveinės gyvūnija. Kita vertus, gyvūnai yra plati kategorija, apimanti visas gyvas būtybes, įskaitant ir fauną, ir florą. Kitaip tariant, visi gyvūnai yra fauna, bet ne visa fauna yra gyvūnai.

Kas yra flora ar fauna?

Flora – tai tam tikro regiono ar laikotarpio augalija. Atitinkamas terminas, reiškiantis gyvūniją, yra fauna. Abu terminai dažnai vartojami ekologijos srityje.

Kodėl ji vadinama fauna?

Žodis „fauna“ kilęs iš lotyniško žodžio „faunus“, kuris reiškia „gyvūnas“. Iš pradžių jis buvo vartojamas kalbant apie visus tam tikros vietovės gyvūnus, tačiau dabar jis vartojamas kalbant apie tam tikro regiono ar ekosistemos gyvūnus.

Kaip kitaip vadinama fauna?

Nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip fauna, tačiau yra keletas žodžių, kurie yra artimi. Kai kurie iš jų yra: gyvūnai, laukiniai gyvūnai, būtybės, žvėrys ir žvėreliai.

Parašykite komentarą