Federacija

Federacija – tai politinis susitarimas, kai suverenios valstybės dalį savo galių perduoda centrinei valdžiai, o dalį pasilieka sau. Į deleguotus įgaliojimus gali būti įtraukta teisė leisti įstatymus, rinkti mokesčius ir išlaikyti kariuomenę bei laivyną. Savo ruožtu centrinė vyriausybė gali būti saistoma konstitucijos, kuri riboja jos įgaliojimus ir saugo valstybių narių teises.

Federacijos skiriasi savo dydžiu ir struktūra, tačiau visos turi tam tikrų bendrų bruožų. Pirma, jas sudaro suverenios valstybės, perdavusios dalį savo galių centrinei valdžiai. Antra, federacijos turi rašytinę konstituciją, kurioje apibrėžiami centrinės valdžios įgaliojimai ir valstybių narių teisės. Trečia, federacijos paprastai turi teismų sistemą, kurie aiškina konstituciją ir sprendžia centrinės valdžios ir valstybių narių ginčus. Galiausiai federacijos paprastai turi tam tikrą konstitucijos keitimo mechanizmą, kad laikui bėgant ją būtų galima peržiūrėti, kai keičiasi valstybių narių poreikiai.

Kokio tipo vyriausybė yra federacija?

Federacija – tai toks valdymo tipas, kai grupė valstybių susijungia į centrinę vyriausybę. Valstijos išlaiko tam tikrą autonomiją, tačiau centrinė valdžia turi teisę priimti visai federacijai taikomus įstatymus.

Ar JAV yra federacija, ar konfederacija?

Jungtinės Valstijos yra federacinė respublika, t. y. joje veikia centrinė vyriausybė, o valdžia padalinta tarp nacionalinės vyriausybės ir valstijų. Konstitucijoje apibrėžti konkretūs nacionalinės vyriausybės įgaliojimai, o valstijos pasilieka visus kitus įgaliojimus. Toks galių pasidalijimas vadinamas federalizmu.

Jungtinės Valstijos iš pradžių buvo konfederacija, t. y. laisva valstijų asociacija. 1781 m. ratifikuotuose Konfederacijos straipsniuose nacionalinei vyriausybei buvo suteikta labai mažai galių. Valstijos iš esmės buvo suverenios, o nacionalinė vyriausybė negalėjo vykdyti savo įstatymų. 1789 m. Konfederaciją pakeitė Konstitucija.

Kas yra federacinė valstybė?

Federacinė valstybė – tai politinio darinio tipas, kurį sudaro kelios iš dalies savivaldžios provincijos, valstijos ar kiti regionai. Federacinės valstybės sudedamosios dalys išlaiko tam tikrą vidinę autonomiją, tačiau jos taip pat perduoda tam tikrą suverenitetą centrinei valdžiai. Ši centrinė valdžia gali būti viena nacionalinė vyriausybė, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų atveju, arba federalinė vyriausybė, kaip Kanados atveju.

Kas tai yra federacija?

Federacija – tai politinis susitarimas, kai dvi ar daugiau suverenių valstybių susitaria susijungti į bendrą įmonę. Federacinėje sistemoje valdžia dalijasi centrinė vyriausybė ir valstybės narės. Federalizmas gali būti įvairių formų, tačiau dažniausiai pasitaiko, kad centrinė vyriausybė ir regioninės vyriausybės pasidalina valdžią. Kitose federalinėse sistemose valdžia dalijasi centrinė vyriausybė ir vietos valdžios institucijos arba centrinė vyriausybė ir grupė valstybių.

Jungtinės Valstijos yra federacinė sistema, nes valdžia yra padalinta tarp federalinės vyriausybės ir valstijų vyriausybių. Kanados federalinė sistema yra panaši, nors joje taip pat yra valdžios pasidalijimas tarp federalinės vyriausybės ir provincijų vyriausybių. Abiejose šiose sistemose centrinė vyriausybė turi tam tikrus jai rezervuotus įgaliojimus, o valstybės narės turi tam tikrą autonomiją.

Federalinės sistemos gali būti unitarinės arba federacinės. Unitarinėje sistemoje centrinė vyriausybė turi didžiąją dalį galių, o valstybės narės turi labai mažai autonomijos. Federacinėje sistemoje centrinė vyriausybė ir valstijos narės dalijasi valdžia. Jungtinės Amerikos Valstijos yra federacinė sistema, o Jungtinė Karalystė yra unitarinė sistema.

Federalizmas – tai valdymo sistema, kurioje valdžia padalijama tarp centrinės valdžios ir regioninių vyriausybių. Centrinė vyriausybė turi tam tikrus jai rezervuotus įgaliojimus, o valstybės narės turi tam tikrą autonomiją. Federalizmas gali būti įvairių formų, tačiau dažniausiai pasitaikanti yra padalijimas

Parašykite komentarą