Fenomenalizmas

Fenomenalizmas – tai filosofinė pozicija, teigianti, kad pasaulis, kurį patiriame, nėra tikrasis pasaulis, o tik mūsų pojūčių apraiška. Tai idealizmo atmaina, kuri teigia, kad tikrovė yra psichinės arba dvasinės prigimties.

Fenomenalizmas atsirado kaip reakcija į karteziškojo dualizmo, kuris teigė, kad egzistuoja dvi atskiros tikrovės sritys: fizinis pasaulis, kuris yra išplėstas ir materialus, ir psichinis pasaulis, kuris yra neišplėstas ir dvasinis, problemas. Descartes’as manė, kad šios dvi sritys iš esmės skiriasi ir negali sąveikauti tarpusavyje. Fenomenalistai, priešingai, teigia, kad mūsų pasaulio patirtis yra viskas, kas egzistuoja; nėra jokios fizinės tikrovės, kuri egzistuotų nepriklausomai nuo mūsų proto.

Fenomenalizmas dažnai priešpriešinamas realizmui, kuris teigia, kad fizinis pasaulis egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų proto. Realistai tiki, kad fizinį pasaulį galime pažinti savo pojūčiais, tačiau taip pat mano, kad egzistuoja fizinė tikrovė, kuri yra už mūsų patirties ribų. Kita vertus, fenomenalistai teigia, kad mūsų patirtis yra viskas, kas egzistuoja; nėra jokios fizinės tikrovės, kuri egzistuotų už mūsų patirties ribų.

Fenomenalizmą propagavo daugybė filosofų, tarp jų Berklis, Hume’as ir Kantas.

Kuo skiriasi fenomenologija ir fenomenalizmas?

Fenomenologija – tai filosofinis mokslas apie patirties ir sąmonės struktūras. Kaip filosofinė kryptis ji prasidėjo XX a. pradžioje Edmundo Husserlio darbais, o vėliau ją plėtojo daugelis kitų filosofų, įskaitant Martiną Heideggerį, Maurice’ą Merleau-Ponty ir Jeaną-Paulį Sartrą.

Kita vertus, fenomenalizmas yra filosofinė teorija, pagal kurią vieninteliai dalykai, kuriuos galima pažinti, yra reiškiniai arba jutiminiai įspūdžiai. Pirmasis šią teoriją iškėlė škotų filosofas Davidas Hume’as, o vėliau ją išplėtojo anglų filosofas George’as Berkeley.

Kas yra fenomenalizmo teorija?

Fenomenalizmas – teorija, pagal kurią fiziniai objektai neegzistuoja patys savaime, o tik kaip suvokimo reiškiniai. Tai reiškia, kad objektą galima pažinti tik pojūčiais, o ne protu ar intuicija. Pirmasis šią teoriją pasiūlė filosofas Davidas Hume’as, o vėliau ją išplėtojo filosofas Immanuelis Kantas.

Ar fenomenalizmas yra idealizmo forma?

Fenomenalizmas – tai požiūris, kad fiziniai objektai neegzistuoja patys savaime, o tik kaip psichiniai konstruktai arba idėjos. Tai reiškia, kad tai yra idealizmo forma.

Kas yra fenomenalizmas psichologijoje?

Fenomenalizmas yra psichologinė teorija, teigianti, kad visa psichinė veikla grindžiama ir kyla iš mus supančio pasaulio patirties ir suvokimo (i.e. mūsų fenomenai). Tai reiškia, kad mūsų mintis, jausmus ir elgesį lemia tai, ką matome, girdime, užuodžiame, skonį ir liečiame.

Fenomenalizmas yra šimtmečius gyvuojanti teorija, turėjusi įtakos daugelio skirtingų psichologinių mokyklų raidai. Fenomenalizmas dažnai laikomas pažintinio požiūrio pirmtaku arba pagrindu.

Parašykite komentarą