Fizikinė savybė

Fizikinė savybė – tai medžiagos savybė, kurią galima stebėti ir matuoti nekeičiant mėginio sudėties. Kai kurios bendros fizinės savybės yra tankis, spalva, kietumas ir lydymosi bei virimo temperatūros. Fizikinės savybės naudojamos medžiagai identifikuoti ir klasifikuoti.

Kas yra 10 fizikinių savybių?

1. Masė

2. Tūris

3. Tankis

4. Lydymosi temperatūra

5. Virimo temperatūra

6. Paviršiaus įtempimas

7. Viskis

8. Lūžio rodiklis

9. Šilumos laidumas

10. Elektros laidumas

Kas yra fizikinė savybė supaprastinta?

Fizikinė savybė – tai medžiagos savybė, kurią galima stebėti arba išmatuoti nekeičiant bandinio sudėties. Fizikinių savybių pavyzdžiai: tankis, spalva, kietumas ir lydymosi temperatūra.

Kas apibrėžia fizinę savybę?

Fizikinė savybė – tai medžiagos savybė, kurią galima stebėti arba išmatuoti nekeičiant bandinio sudėties. Fizikinių savybių pavyzdžiai: tankis, spalva, kietumas, lydymosi ir virimo temperatūros.

Kokios yra 4 cheminės savybės?

Keturios cheminės savybės:

1. Reaktyvumas

2. Degumas

3. Toksiškumas

4. Žiaurumas

Parašykite komentarą