Fiziškumas

Fizikalizmas – filosofinė doktrina, kad visos proto savybės redukuojamos į fizines smegenų ir kūno savybes arba yra jų nulemtos. Fizikalizmas glaudžiai susijęs su materializmu ir redukcionizmu, kartais dar vadinamas proto ir kūno fizikalizmu arba redukciniu fizikalizmu.

Kokios yra fizikalizmo problemos?

Fizikalizmo problemas galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: problemos, susijusios su ontologiniu įsipareigojimu fiziniams objektams, ir problemos, susijusios su fizikalizmo aiškinamąja galia.

Ontologinės fizikalizmo problemos apima nerimą, kad fizikalizmas nesuderinamas su sąmonės egzistavimu arba kad jis negali paaiškinti psichinių būsenų intencionalumo. Be to, kai kurie nerimauja, kad fizikalizmas skatina nepriimtiną redukcionizmą, kai sudėtingi reiškiniai redukuojami iki jų fizinių dalių sąveikos.

Fizikalizmo aiškinamumo problemos apima nerimą, kad fizikalizmas negali paaiškinti gyvybės reiškinių arba kad jis negali pateikti išsamaus psichikos paaiškinimo. Be to, kai kurie nerimauja, kad fizikalizmas nesugeba tinkamai paaiškinti mūsų etinių ir estetinių vertybių.

Kas yra fizikalistinė proto teorija?

Fizikalistinė proto teorija – tai požiūris, kad protas yra grynai fizinis darinys ir kad visas proto būsenas ir procesus galima visiškai paaiškinti fizikinėmis smegenų ląstelių sąveikomis. Ši teorija kartais dar vadinama materializmu arba redukcionizmu.

Kas yra fizikalizmas paprastai?

Fizikalizmas – tai įsitikinimas, kad viskas visatoje sudaryta iš materijos ir energijos, o protas yra smegenų produktas.

Ar fizikalizmas ir materializmas yra tas pats?

Nors šios sąvokos dažnai vartojamos pakaitomis, tarp fizikalizmo ir materializmo yra subtilus skirtumas. Fizikalizmas yra filosofinė pozicija, kad viskas, kas egzistuoja, yra fizika. Tai reiškia, kad viskas, kas egzistuoja, yra sudaryta iš materijos ir energijos ir paklūsta fizikos dėsniams. Kita vertus, materializmas – tai filosofinė nuostata, kad egzistuoja tik materialūs dalykai. Tai reiškia, kad vieninteliai egzistuojantys dalykai yra tie, kurie sudaryti iš materijos ir energijos.

Taigi, tiesiogiai atsakant į klausimą, fizikalizmas ir materializmas nėra tas pats dalykas. Fizikalizmas yra platesnė kategorija, apimanti ne tik materializmą, bet ir kitus dalykus, pavyzdžiui, energiją, fizikos dėsnius ir pan.

Parašykite komentarą