Fizinė rizika

Fizinė rizika – tai galimybė pakenkti žmonėms, turtui ar abiem, veikiant tokiems pavojams kaip ugnis, cheminės medžiagos, elektra, triukšmas ir radiacija. Fizinę riziką galima suskirstyti į keturias pagrindines rūšis: gamtinę, technologinę, žmogaus sukeltą ir aplinkos riziką.

Gamtiniai pavojai – tai pavojai, kuriuos sukelia gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, potvyniai, audros, žemės drebėjimai ir gaisrai. Technologinė rizika – tai rizika, kurią sukelia technologijos, pavyzdžiui, gaisrai, kilę dėl netvarkingos elektros instaliacijos, arba cheminės avarijos. Žmogaus sukelta rizika – tai rizika, kurią sukelia žmogaus veikla, pavyzdžiui, automobilių avarijos arba nelaimingi atsitikimai darbe. Aplinkos rizika – tai rizika, kurią sukelia aplinka, pavyzdžiui, toksinių medžiagų poveikis arba triukšmo tarša.

Kas yra fizinė rizika, susijusi su klimato kaita?

Kalbant apie klimato kaitą, fizinė rizika reiškia galimus nuostolius ar žalą žmonėms, infrastruktūrai ir kitam turtui dėl su klimato kaita susijusių įvykių, pavyzdžiui, ekstremalių orų reiškinių (pvz.g., uraganai, potvyniai ir gaisrai) ir jūros lygio kilimas. Fizinę riziką dažnai apibūdina jos vieta, turto, kuriam gresia pavojus, rūšis ir galimos žalos mastas. Pavyzdžiui, pakrančių bendruomenės ir infrastruktūra yra ypač pažeidžiamos dėl jūros lygio kilimo ir potvynių, o vidaus vandenų bendruomenės gali būti labiau pažeidžiamos dėl miškų gaisrų.

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (TKKK) išskiria keturias pagrindines fizinės rizikos, susijusios su klimato kaita, rūšis:

1. Ekstremalūs orų reiškiniai: Tikimasi, kad dėl klimato kaitos dažniau ir intensyviau pasitaikys ekstremalių orų reiškinių, tokių kaip uraganai, potvyniai ir miškų gaisrai.

2. Jūros lygio kilimas: Prognozuojama, kad dėl tirpstančių ledo dangų ir šiluminio vandenynų vandens išsiplėtimo iki šio šimtmečio pabaigos pasaulinis jūros lygis pakils 1-2 pėdomis, o kai kuriuose regionuose ir daugiau.

3. Ekstremalios temperatūros: Tikimasi, kad dėl klimato kaitos dažniau ir intensyviau kils karščio ir šalčio bangos.

4. Kritulių kiekio pokyčiai: Tikimasi, kad dėl klimato kaitos pasikeis kritulių struktūra, todėl atsiras daugiau ekstremalių sausrų ir potvynių.

Kokios yra 4 rizikos rūšys?

Yra keturios pagrindinės rizikos rūšys: rinkos rizika, kredito rizika, likvidumo rizika ir operacinė rizika.

1. Rinkos rizika – tai rizika, kad investicijos vertė sumažės dėl bendros rinkos pokyčių.

2. Kredito rizika – tai rizika, kad investicijos vertė sumažės dėl emitento finansinės būklės.

3. Likvidumo rizika – tai rizika, kad investicijos vertė sumažės dėl sunkumų parduoti investiciją.

4. Operacinė rizika – tai rizika, kad investicijų vertė sumažės dėl įmonės veiklos problemų.

Kokie yra fizinės rizikos veiksniai?

Yra daug fizinių rizikos veiksnių, kurie gali turėti įtakos bendrai asmens sveikatai ir gerovei. Kai kurie iš šių rizikos veiksnių yra šie:

– genetika

– gyvenimo būdo pasirinkimai (pvz.g., mityba, fiziniai pratimai, rūkymas ir pan.)

– aplinkos veiksniai (e.g., tarša, radiacija ir kt.)

– pagrindinių medicininių sąlygų (pvz.g., diabetas, širdies ligos ir kt.)

Kas yra fizinė rizika ir pereinamoji rizika?

Finansų srityje fizinė rizika ir pereinamojo laikotarpio rizika reiškia riziką, susijusią su investavimu į fizinį turtą, pavyzdžiui, žaliavas, palyginti su pereinamojo laikotarpio turtu, pavyzdžiui, akcijomis ar obligacijomis.

Fiziniai rizikos veiksniai apima riziką, susijusią su prekės kainos pokyčiais, prekės kokybės pokyčiais ir prekės prieinamumo pokyčiais. Pavyzdžiui, jei investuojate į auksą, esate veikiami aukso kainos pokyčių, aukso kokybės pokyčių ir aukso prieinamumo pokyčių rizikos.

Pereinamojo laikotarpio rizika apima akcijų ar obligacijų kainos pokyčių, akcijų ar obligacijų kokybės pokyčių ir akcijų ar obligacijų prieinamumo pokyčių riziką. Pavyzdžiui, jei investuojate į akcijas, jums gresia rizika, kad pasikeis akcijų kaina, akcijų kokybė ir jų prieinamumas.

Parašykite komentarą