Fonograma

Fonograma – tai garsų (sakytinių arba muzikinių) įrašas, naudojamas komunikacijos arba pramoginiais tikslais. Terminas gali reikšti fizinę laikmeną, kurioje įrašytas įrašas, pavyzdžiui, vinilinę plokštelę, kasetę ar kompaktinį diską, arba patį įrašą.

Fonogramos paprastai skirstomos į du pagrindinius tipus: fonogramos, skirtos žmogaus ausiai girdėti, ir fonogramos, skirtos mašinoms, pavyzdžiui, kompiuteriams, skaityti. Pirmieji paprastai vadinami garso įrašais, o antrieji – duomenų įrašais.

Garso įrašai paprastai daromi naudojant mikrofonus, kuriais garso bangos paverčiamos elektriniais signalais, kurie vėliau įrašomi į fizinę laikmeną, pavyzdžiui, juostą ar diską. Įrašai gali būti atkuriami naudojant garsiakalbius, kurie elektrinius signalus paverčia garso bangomis.

Duomenų įrašai paprastai daromi naudojant prietaisą, vadinamą skaitmeniniu įrašymo įrenginiu, kuris garso bangas paverčia skaitmeniniais duomenimis, kuriuos galima saugoti fizinėje laikmenoje, pavyzdžiui, kompiuterio kietajame diske arba optiniame diske. Įrašus galima atkurti naudojant skaitmeninį-analoginį keitiklį, kuris skaitmeninius duomenis paverčia garso bangomis.

Terminas „fonograma“ taip pat gali reikšti teisinę teisę daryti ir parduoti garso įrašo kopijas. Ši teisė paprastai priklauso įrašą padariusiam atlikėjui arba įrašų kompanijai ir yra atskira nuo pagrindinio muzikos kūrinio autorių teisių.

Kaip užrašyti fonogramą?

Fonograma – tai rašytinis garso ar garsų grupės atvaizdas. Labiausiai paplitusi fonogramos rūšis yra abėcėlė – fonograma, kuria vaizduojami kalbos garsai. Kitos fonogramų rūšys: logogramos (jomis žymimi žodžiai arba sąvokos) ir piktogramos (jomis žymimi daiktai arba idėjos).

Kiek yra fonogramų?

Fonograma – tai kalbos garsinis vienetas, turintis reikšmę. Anglų kalboje yra maždaug 44 fonogramos.

Kokios yra įprastos fonogramos?

Fonograma – tai garso ir simbolio santykis, kai tam tikras garsas vaizduojamas tam tikra raidžių seka. Anglų kalboje yra maždaug 44 fonogramos, kurias sudaro pavienės raidės (pvz.g., a, I) ir raidžių deriniai (e.g., sh, th, ow). Nors fonogramų skaičius gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo šaltinio, didžioji dauguma anglų kalbos fonogramų yra įtrauktos į toliau pateiktą sąrašą.

Dažniausiai pasitaikančios anglų kalbos fonogramos yra šios:

a, e, i, o, u ir kartais y (kaip žodžiuose bye ir baby)

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, qu, r, s, t, v, w, x, y ir z

ch, sh, th ir wh

ck, ng ir ph

ar, er, ir, or ir ur

ei, eigh, ey ir ie

evo ir ou

ow ir oi

tion ir sion

ough ir augh

aliarmas, kamuolys, lažybų, skambutis, pagautas, smakras, stalas, kiekvienas, aštuoni, sąžiningas, kritimas, greitai, riebalai, rasti, linksmas, dujos, dovana, žolė, pusė, ranka, sunku, išgirsti, pagalba, čia, kalnas, laikyti, karštas, colis, laikyti, raktas, rūšis, karalius

Kokie yra 44 anglų kalbos garsai?

44 anglų kalbos garsus sudaro 20 balsių ir 24 sąskambiai. 20 balsių garsų sudaro 12 grynųjų balsių ir 8 balsiai, kurie tariami su balsiu + r. 24 sąskambius garsus sudaro 18 stotelių ir 6 tęstiniai garsai.

12 grynųjų balsių garsų yra šie:

/iː/ kaip bičių

/ɪ/ kaip žodyje bit

/eɪ/ kaip bate

/æ/ kaip katė

/ɑː/ kaip automobilyje

/ɒ/ kaip bot

/ʊ/ kaip put

/uː/ kaip įkrovos

/ɜː/ kaip paukštis

/ɔː/ kaip gimęs

/ʌ/ kaip puodelyje

/ə/ kaip apie

8 balsiai, tariami su balsiu + r, yra šie:

/iə/ kaip near

/eə/ kaip bear

/ɑːr/ kaip automobilyje

/ɔːr/ kaip daugiau

/ɜːr/ kaip paukštis

/ʊə/ kaip žodyje tour

/uːə/ kaip grynas

18 stotelių sąskambių yra šie:

/p/ kaip pat

/b/ kaip šikšnosparnis

/t/ kaip viršuje

/d/ kaip

Parašykite komentarą