Fortuitous

Fortuitous – būdvardis, reiškiantis „atsitiktinis“, „neplanuotas“ arba „atsitiktinis“. Taip pat gali reikšti kažką, kas yra „laimingas“ arba „pasisekė“.

Koks kitas žodis yra atsitiktinis?

Kai kurie atsitiktinio įvykio sinonimai: laimingas, laimingas, atsitiktinis ir apvaizdos.

Koks yra atsitiktinumo pavyzdys?

Fortuitous – būdvardis, apibūdinantis įvykį, kuris atsitinka atsitiktinai arba dėl laimės.

Pavyzdžiui, jei laimėjote loterijoje, tai būtų laikoma atsitiktiniu įvykiu.

Kuo skiriasi atsitiktinumas ir atsitiktinumas?

Žodžiai fortuitous ir serendipitous dažnai vartojami pakaitomis apibūdinant tai, kas atsitinka atsitiktinai. Tačiau tarp šių dviejų terminų yra subtilus skirtumas. Atsitiktiniai įvykiai – tai įvykiai, kurie nutinka atsitiktinai, bet nebūtinai yra teigiami ar naudingi. Atsitiktiniai įvykiai – tai įvykiai, kurie nutinka atsitiktinai ir yra teigiami arba laimingi.

Ar atsitiktinumas yra teigiamas, ar neigiamas?

Sąvokos fortuitous apibrėžimas – „atsitiktinumas; laimė.“

Taigi, galima sakyti, kad fortuitous yra teigiamas, nes apibūdina kažką, kas yra laimingas arba pasisekė. Tačiau taip pat galima sakyti, kad jis yra neigiamas, nes apibūdina kažką, kas vyksta atsitiktinai, o tai gali būti laikoma nenuspėjama arba rizikinga.

Parašykite komentarą