Frakcijos

Frakcija yra matematinė sąvoka, apibūdinanti visumos dalį. Jį sudaro tam tikras skaičius vienodų dalių, vadinamų fraktalais, kurios sujungtos į vieną vienetą. Dalinių dalių skaičius nurodomas trupmenos brūkšneliu, kuris dedamas virš dalių skaičiaus. Frakcijos stulpelis visą skaičių skiria į dvi dalis: skaitiklį, kuris rodo trupmeninių dalių skaičių, ir vardiklį, kuris rodo bendrą dalių skaičių visumoje.

Dalimis išreiškiami skaičiai, kurių negalima išreikšti sveikaisiais skaičiais. Pavyzdžiui, trupmena ¾ reiškia skaičių trys ketvirtadaliai, t. y. skaičių, kurio negalima išreikšti sveikuoju skaičiumi. Trupmenomis taip pat galima išreikšti skaičius, kurie yra mažesni už vienetą, pavyzdžiui, trupmena ¼, kuri reiškia ketvirtadalį skaičiaus.

Frakcijos gali būti klasifikuojamos įvairiais būdais, įskaitant pagal jų dydį, struktūrą ir panaudojimą. Pagal dydį trupmenos gali būti klasifikuojamos kaip tinkamos arba netinkamos. Tinkamos trupmenos – tai trupmenos, kurių skaitiklis mažesnis už vardiklį, pavyzdžiui, trupmena ¾. Netinkamos trupmenos – tai trupmenos, kurių skaitiklis didesnis už vardiklį, pavyzdžiui, trupmena 5/4.

Daiktinės dalys pagal struktūrą taip pat gali būti klasifikuojamos kaip paprastos arba sudėtingos. Paprastosios trupmenos turi vieną trupmeninę dalį, pvz

Kas yra frakcijos ir jų pavyzdžiai?

Dalis – tai skaičius, reiškiantis visumos dalį. Kitaip tariant, tai yra skaičius, kuris reiškia kažko padalijimą. Pavyzdžiui, jei klasėje yra dešimt mokinių, o penki iš jų yra mergaitės, tuomet lūžis „penki iš dešimties“ gali būti naudojama mergaičių skaičiui klasėje išreikšti.

Kitą dalmens pavyzdį galima rasti svarstant apie pinigus. Pavyzdžiui, jei kas nors turi vieno dolerio banknotą ir penkių dolerių banknotą, iš viso turi šešis dolerius. Dalelytė „vienas iš šešių“ gali būti vartojama norint išreikšti asmens turimą pinigų sumą, palyginti su visa jo turima pinigų suma.

Kaip apskaičiuoti frakciją?

Norėdami apskaičiuoti trupmeną, turite žinoti skaitiklį (viršutinį skaičių) ir vardiklį (apatinį skaičių). Tada skaitiklį padalykite iš vardiklio.

Pavyzdžiui, jei kas nors paprašytų apskaičiuoti 1/2 trupmeną, padalytumėte 1 iš 2. Atsakymas būtų 0.5.

Kas yra frakcija paprastai?

Dalis – tai skaičius, reiškiantis visumos dalį. Kitaip tariant, tai skaičius, kuris reiškia kažko dalį. Pavyzdžiui, jei turite picą ir norite ją padalyti į aštuonias lygias dalis, kiekviena dalis sudarytų vieną aštuntąją picos dalį.

Kas yra 2/5 frakcija?

2/5 kaip trupmena yra lygi 2/5, arba 0.4.

Parašykite komentarą