Frazė

Frazė – tai nedidelė žodžių grupė, sudaranti sakinio vienetą. Frazę paprastai sudaro daiktavardis arba įvardis (galūnė) ir nedaug kitų žodžių (modifikatorių). Frazės gali būti baigtinės (pvz.g. didysis šuo) arba nebaigtinis (e.g. garsiai loti).

Frazių ypatybės:

– Frazę paprastai sudaro galūnė (daiktavardis arba įvardis) ir modifikatoriai (kiti žodžiai, kurie modifikuoja galūnę).

– Frazės gali būti baigtinės (e.g. didysis šuo) arba nebaigtinės (e.g. garsiai loti).

– Frazės sakinyje gali atlikti daiktavardžių, būdvardžių arba prieveiksmių funkciją.

Apibrėžiamosios funkcijos:

– Frazę turi sudaryti bent du žodžiai.

– Frazė sakinyje turi atlikti gramatinę funkciją.

Kokie yra 5 frazių pavyzdžiai?

1. „Aš einu į parduotuvę.“

2. „Man reikia nusipirkti pieno.“

3. „Norėčiau įsigyti naują automobilį.“

4. „Aš einu į kiną.“

5. „Aš einu miegoti.“

Kokios yra 3 frazių rūšys?

1. Daiktavardžių frazės: Daiktavardinė frazė – tai frazė, kurios pagrindinis elementas yra daiktavardis. Daiktavardinių frazių pavyzdžiai: „aukštas vyras raudonais marškiniais“, „naujas Džono automobilis“ ir „tas, kurį vakar man padovanojai“.

2. Veiksmažodinės frazės: Veiksmažodinė frazė – tai frazė, kurios pagrindinis elementas yra veiksmažodis. Veiksmažodinių frazių pavyzdžiai: „skaito“, „valgė“ ir „eis“.

3. Būdvardžių frazės: Būdvardžių frazė – tai frazė, kurios pagrindinis elementas yra būdvardis. Būdvardžių frazių pavyzdžiai: „gana pavargęs“, „gana laimingas“ ir „labai piktas“.

Kokios yra 7 frazių rūšys?

1. Daiktavardinė frazė – daiktavardinė frazė yra frazė, kurios pagrindinis žodis yra daiktavardis. Daiktavardžių frazių pavyzdžiai: „aukštas vyras raudonais marškiniais“, „naujas Džono automobilis“ ir „didelė galimybė“.

2. Veiksmažodinė frazė – veiksmažodinė frazė yra frazė, kurios pagrindinis žodis yra veiksmažodis. Veiksmažodinių frazių pavyzdžiai: „vaikšto“, „mokysis“ ir „valgė“.

3. Būdvardžių frazė – Būdvardžių frazė yra frazė, kurios pagrindinis žodis yra būdvardis. Būdvardžių frazių pavyzdžiai: „gana nusiminęs“, „gana patenkintas“ ir „labai laimingas“.

4. Įvardžiuotinė frazė – Įvardžiuotinė frazė yra frazė, kurios pagrindinis žodis yra įvardis. Įvardžių frazių pavyzdžiai: „labai greitai“, „gana lėtai“ ir „labai atsargiai“.

5. Prielinksninė frazė – Prielinksninė frazė – tai frazė, kurios pagrindinis žodis yra prieveiksmis. Prielinksninių frazių pavyzdžiai: „kambaryje“, „po stalu“ ir „už durų“.

6. Gerundijaus frazė – Gerundijaus frazė yra frazė, kurios pagrindinis žodis yra gerundijus. Gerundinių frazių pavyzdžiai: „vaikščioti parke“, „mokytis egzaminui“ ir „valgyti su draugais“.

7. Baigiamoji frazė – Baigiamoji frazė yra

Kaip atpažinti frazę?

Frazė – tai sakinyje esančių susijusių žodžių grupė, kuri veikia kartu kaip vienetas. Yra trys pagrindiniai frazių tipai: veiksmažodinės frazės, daiktavardinės frazės ir būdvardinės frazės. Norėdami nustatyti frazę, galite ieškoti žodžių grupės, kuri veikia kartu, neturėdama subjekto ir veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinyje „Berniukas važiuoja dviračiu“ frazė „važiuoja dviračiu“ yra veiksmažodinė, nes joje yra veiksmažodis (važiuoti), bet nėra subjekto. Priešingai, žodis „berniukas“ nėra frazė, nes tai nėra kartu funkcionuojančių žodžių grupė.

Parašykite komentarą