Fruition

Vaisiai – tai būsena arba būklė, kai viskas pavyksta arba įvykdoma; norimo tikslo pasiekimas. Dažnai vartojamas kalbant apie asmeninį tobulėjimą arba savirealizaciją.

Norint pasiekti vaisių, dažnai reikia kantrybės, atkaklumo ir atsidavimo. Jis yra sunkaus darbo rezultatas ir dažnai prireikia laiko, kad pasiektų vaisių. Kai tai pavyksta, tai saldi pergalė ir didelio pasitenkinimo jausmas.

Kas yra vaisingumo sinonimas?

ko nors, kas anksčiau buvo tik idėja ar svajonė, įgyvendinimas; ko nors, ko buvo siekiama, pasiekimas.

Kaip pasakyti žodį vaisingumas?

Žodį fruition galima tarti kaip /fruˈɪʃn/ arba kaip /fruˈiʃən/. Amerikiečių anglų kalboje labiau paplitęs pirmasis tarimas, o britų anglų kalboje – antrasis.

Kaip vartojate žodį fruition?

Žodis fruition gali būti vartojamas kalbant apie ko nors, ko anksčiau buvo norėta ar tikėtasi, įgyvendinimą ar pasiekimą. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Po daugelio metų sunkaus darbo ji pagaliau pasiekė savo svajonių vaisių.“ Šiuo atveju žodis vaisius vartojamas apibūdinti sėkmingam ilgalaikio tikslo įgyvendinimui.

Ar come to fruition yra posakis?

Taip, „ateiti į vaisius“ yra posakis. Tai reiškia įvykti arba būti sėkmingai užbaigtam.

Parašykite komentarą