Fuero

Fuero – tai viduramžių Ispanijoje vartotas terminas, kuriuo buvo apibūdinamas įstatymų ir privilegijų rinkinys, suteiktas tam tikrai žmonių grupei ar klasei. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio „furor“, kuris reiškia „chartija“ arba „privilegija“.

Fuero iš pradžių buvo vartojamas kalbant apie statutus, kurie buvo suteikiami bajorams ir dvasininkams. Šios chartijos suteikė jiems ypatingų privilegijų ir įstatymo išimčių. Ilgainiui šis terminas imtas vartoti kalbant apie bet kokį įstatymų rinkinį, kuriuo tam tikrai grupei suteikiamos privilegijos.

Garsiausias Fuero buvo Fuero Juzgo, tai buvo įstatymų rinkinys, kuriuo buvo reguliuojamas Ispanijos baskų regionas. Fuero Juzgo pirmą kartą buvo paskelbtas 824 m. ir galiojo iki XIX a. Fuero Juzgo pasižymėjo tuo, kad daugiausia dėmesio skyrė baskų tautos teisėms ir tradiciniams įstatymams bei papročiams.

Kas Ispanijoje buvo fuero?

Ispanijoje fuero buvo tam tikros rūšies chartija, kuria miestui ar miesteliui buvo suteikiamos tam tikros privilegijos. Šios privilegijos paprastai apėmė teisę į savivaldą, atleidimą nuo tam tikrų mokesčių ir teisę vykdyti teisingumą. Pirmą kartą fuero buvo naudojamas Kastilijos karalystėje, o vėliau paplito kitose Ispanijos dalyse ir Ispanijos kolonijose Amerikoje.

Ką reiškia Mestizaje Lotynų Amerikoje?

Mestizaje – Lotynų Amerikoje vartojamas terminas, apibūdinantis skirtingų rasinių grupių maišymąsi. Terminas gali būti vartojamas kalbant apie europiečių ir vietinių gyventojų susimaišymą arba bet kurių dviejų ar daugiau rasinių grupių susimaišymą. Mestizaje dažnai vertinama kaip teigiamas procesas, nes dėl jo gali susiformuoti naujos ir unikalios kultūros.

Kas buvo Meksikos fueros?

Terminas „fueros“ reiškia specialių privilegijų ir išimčių, kuriomis viduramžių Ispanijoje naudojosi tam tikros grupės, rinkinį. Šias privilegijas paprastai suteikdavo karalius arba kiti galingi didikai, ir jos dažnai apimdavo tokius dalykus kaip imunitetas nuo mokesčių arba teisė nešioti ginklą. Bene garsiausios fueros buvo 1173 m. Burgoso miestui suteiktos fueros, kurios padėjo paskatinti viduramžių Ispanijos miestų plėtrą.

Meksikoje sąvoka „fueros“ pradėta vartoti kitokiam privilegijų, kuriomis naudojasi Katalikų bažnyčia ir kariuomenė, rinkiniui įvardyti. Šios fueros pirmą kartą buvo kodifikuotos 1824 m. Konstitucijoje, pagal jas Bažnyčiai ir kariuomenei buvo suteikta daug specialių išimčių, įskaitant imunitetą nuo daugelio civilinių įstatymų ir teisę į savo teismus bei įstatymus. Meksikos istorijoje fueros buvo prieštaringai vertinamas klausimas, ir galiausiai 1917 m. per Meksikos revoliuciją jos buvo panaikintos.

Kas buvo fuero ir kas juo mėgavosi Meksikoje?

Fuero buvo tam tikros rūšies chartija arba privilegija, kuri Meksikoje buvo suteikiama tam tikroms grupėms. Šioms grupėms paprastai priklausė kariškiai, dvasininkai ir vyriausybės pareigūnai. Fueros garantavo šiems asmenims tam tikras teises ir apsaugą bei atleido juos nuo tam tikrų pareigų ir atsakomybės. Fueros pirmą kartą atsirado viduramžių Ispanijoje, o vėliau buvo pritaikytos Meksikoje.

Parašykite komentarą