Fundamentalizmas

Fundamentalizmas – religinio ar politinio ekstremizmo forma, kuriai būdingas griežtas įsitikinimų ar principų laikymasis. Fundamentalistai dažnai siekia propaguoti savo įsitikinimus agresyviomis ar smurtinėmis priemonėmis, o tuos, kurie nepritaria jų įsitikinimams, jie dažnai laiko priešais.

Fundamentalizmas dažnai siejamas su islamu, tačiau yra ir krikščionių bei induistų fundamentalistų. 9. Fundamentalizmas neapsiriboja tik viena religija ar ideologija; jis gali pasireikšti bet kurioje tikėjimo sistemoje, kuri remiasi absoliučios tiesos teiginiais.

Fundamentalistai dažnai pažodžiui aiškina religinius tekstus ir dažnai mano, kad jų įsitikinimai yra vieninteliai teisingi. Jie dažnai siekia primesti savo įsitikinimus kitiems, o tuos, kurie nesutinka su jų įsitikinimais, dažnai laiko priešais. Fundamentalistai, siekdami propaguoti savo įsitikinimus, dažnai griebiasi smurto ir dažnai naudoja baimę bei bauginimą, kad nutildytų kitaminčius.

Kas yra fundamentalizmo priešingybė?

Fundamentalizmo priešingybė yra liberalizmas. Liberalizmas – politinė ir socialinė filosofija, pabrėžianti asmens teises ir laisves, tolerancijos ir pliuralizmo poreikį. Kita vertus, fundamentalizmas – tai griežtas ir pažodinis religinio teksto aiškinimas, dažnai lemiantis nepakantumą kitiems įsitikinimams.

Koks yra fundamentalizmo pavyzdys?

Fundamentalizmas yra religinio judėjimo, kuris pabrėžia pažodinį Šventojo Rašto aiškinimą, pavyzdys. Fundamentalistai tiki, kad Biblija yra neklystantis Dievo žodis, ir dažnai siekia grįžti prie pažodiškesnio teksto supratimo. Kai kuriais atvejais fundamentalistai taip pat gali tikėti griežto moralės kodekso būtinybe ir pažodiniu jo laikymusi.

Kokie yra fundamentalistų įsitikinimai?

Fundamentalistų įsitikinimai skiriasi priklausomai nuo jų religinės tradicijos, tačiau yra keletas pagrindinių įsitikinimų, kurie būdingi daugumai fundamentalistų grupių. Fundamentalistai tiki pažodine savo šventųjų tekstų tiesa ir dažnai siekia grįžti prie „tradiciškesnio“ savo tikėjimo aiškinimo. Jie taip pat linkę labai įtariai vertinti šiuolaikines sekuliarias vertybes ir kultūrą ir dažnai siekia sukurti labiau izoliuotą bendruomenę, kurioje galėtų praktikuoti savo tikėjimą be pašalinio įsikišimo.

Ar fundamentalizmas vis dar egzistuoja šiandien?

Taip, fundamentalizmas egzistuoja ir šiandien. Fundamentalistinius įsitikinimus išpažįsta kelios religinės grupės, įskaitant krikščionis, musulmonus ir žydus. Nors kiekvienos grupės tikėjimo ypatumai gali skirtis, visas jas vienija tikėjimas pažodine savo šventųjų tekstų tiesa ir įsipareigojimas gyventi pagal jų mokymą.

Fundamentalizmas siejamas su daugeliu neigiamų bruožų, įskaitant netoleranciją, fanatizmą ir smurtą. Tačiau ne visi fundamentalistai yra ekstremistai, yra daug taikiai ir produktyviai gyvenančių žmonių.

Parašykite komentarą