Funkcinė grupė

Funkcinė grupė – tai molekulės atomų grupė, kuri lemia tos molekulės chemines savybes. Funkcinės grupės atomai tarpusavyje sujungti tam tikru būdu, kuris suteikia grupei būdingų cheminių savybių. Funkcinių grupių galima rasti ir organinėse, ir neorganinėse molekulėse.

Funkcinei grupei būdingi šie požymiai:

-Atomų grupė turi būti sujungta tam tikru būdu

-Grupė turi būti maža, paprastai ją sudaro 2-6 atomai

-Grupė turi būti tam tikroje molekulės vietoje

-Grupė turi suteikti molekulei konkrečią cheminę savybę

Keletas įprastų funkcinių grupių pavyzdžių:

-OH (hidroksilas): randamas alkoholiuose

-COOH (karboksilas): randamas rūgštyse

-H (vandenilis): randamas alkanuose

-N (azotas): randamas aminuose

Kas yra funkcinė grupė pavyzdys?

Funkcinė grupė – tai molekulės atomų grupė, kuri lemia molekulės chemines savybes. Pavyzdžiui, alkoholio funkcinė grupė yra -OH grupė, kuri lemia molekulės tirpumą vandenyje ir gebėjimą sudaryti vandenilinius ryšius.

Kokios yra 7 pagrindinės funkcinės grupės?

Septynios pagrindinės funkcinės grupės yra alkoholiai, aldehidai, aminai, karboksirūgštys, esteriai, ketonai ir fenoliai. Šioms grupėms būdingos specifinės funkcinės grupės, kurios lemia molekulių būdingas chemines ir fizikines savybes.

Kokia funkcinė grupė yra COOH?

Karboksirūgšties funkcinė grupė yra COOH. Šią grupę sudaro karbonilinė grupė (C=O), susijungusi su hidroksilo grupe (O-H). Karboksirūgštys yra silpnos rūgštys, kurios gali atiduoti vandenilio jonus (H+) kitoms molekulėms.

Kas yra funkcinė grupė – paprasta apibrėžtis?

Funkcinė grupė – tai molekulės atomų grupė, kuri lemia molekulės chemines savybes.

Parašykite komentarą