Funkcionalizmas

Funkcionalizmas – tai proto teorija, kurioje teigiama, kad psichikos būsenas lemia jų funkcija arba vaidmuo sistemoje, kurios dalis jos yra. Pagrindiniai funkcionalizmo bruožai:

1. Protas susideda iš psichinių būsenų, kurias apibrėžia jų funkcija.

2. Psichikos būsenas sudaro jų priežastiniai ryšiai su kitomis psichikos būsenomis ir su įvesties bei išvesties duomenimis.

3. Psichinės būsenos funkciją lemia jos priežastiniai ryšiai su kitomis psichinėmis būsenomis ir su įėjimais bei išėjimais.

4. Funkcionalizmas yra psichikos būsenų, o ne psichikos procesų teorija.

5. Funkcionalizmas yra monizmo forma, teigianti, kad egzistuoja tik viena psichikos būsenų rūšis.

6. Funkcionalizmas laikosi idėjos, kad protas yra priežastinė sistema.

7. Funkcionalizmas – tai mentalistinė forma, teigianti, kad psichinės būsenos yra vienintelės priežastiniu požiūriu svarbios būsenos.

8. Funkcionalizmas yra redukcinio fizikalizmo forma, teigianti, kad psichinės būsenos yra redukuojamos į fizines būsenas.

Kas sukūrė funkcionalizmo teoriją?

Funkcionalizmo teoriją XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje plėtojo keli skirtingi mąstytojai: Herbertas Spenceris, Emilis Durkheimas, Talcottas Parsonsas ir Robertas Mertonas. Kiekvienas iš šių teoretikų į teoriją įnešė savitą požiūrį, tačiau visus juos vienijo pagrindinis įsitikinimas, kad visuomenę geriausia suprasti kaip sudėtingą sistemą, sudarytą iš tarpusavyje susijusių dalių, kurios veikia kartu, kad išlaikytų stabilumą ir tvarką.

Kokia yra Durkheimo funkcionalizmo teorija?

Durkheimo funkcionalizmo teorija yra socialinės sanglaudos ir integracijos teorija. Jis grindžiamas idėja, kad visuomenė yra tarpusavyje priklausomų dalių, kurios veikia kartu, kad skatintų solidarumą ir stabilumą, sistema. Durkheimas teigė, kad skirtingos visuomenės dalys atlieka skirtingas funkcijas ir kad kiekviena dalis yra būtina visumos funkcionavimui.

Teorija buvo kritikuojama dėl to, kad pabrėžiamas stabilumas ir tvarka ir kad nepakankamai dėmesio skiriama pokyčiams ir konfliktams. Vis dėlto ši teorija tebėra įtakinga sociologijos teorija, kuri buvo naudojama įvairiems socialiniams reiškiniams paaiškinti.

Koks yra funkcionalizmo psichologijoje pavyzdys?

Funkcionalizmas – tai psichologijos mokykla, kuri akcentuoja proto ir elgesio funkcijų tyrimą. Šis požiūris dar vadinamas funkcionalizmu.

Kokia yra pagrindinė funkcionalizmo psichologijoje idėja?

Pagrindinė funkcionalizmo psichologijoje idėja yra ta, kad psichines būsenas ir įvykius geriausia suprasti atsižvelgiant į jų funkciją arba paskirtį. Šiame požiūryje pabrėžiamas psichikos būsenų ir procesų adaptacinis pobūdis ir laikoma, kad jie tarnauja tikslui ar paskirčiai. Funkcionalizmas susiformavo kaip atsakas į Vilhelmo Vundto (Wilhelm Wundt) struktūralizmą, kuris daugiausia dėmesio skyrė sąmonės analizei pagal pagrindinius jos elementus.

Parašykite komentarą