Furious

Būdvardis „įsiutęs“ apibūdina žmogų, kuris yra labai piktas. Šis asmuo gali šaukti, mėtyti daiktus ar kitaip smurtauti arba elgtis nekontroliuojamai.

Kokio tipo žodis yra įsiutęs?

Furious – būdvardis.

Koks žodis reiškia labai piktas?

Žodis, reiškiantis labai piktas, yra įsiutęs.“

Koks yra žodžio furious sinonimas?

Žodį „įsiutęs“ galima pakeisti žodžiais „piktas“, „įsiutęs“ arba „įsiutęs“.

Koks yra pamatinis žodis, reiškiantis įsiutęs?

Žodžio „furious“ pamatinis žodis yra „įniršis“.“

Parašykite komentarą