Galaktikos

Galaktika yra didelė ir masyvi gravitaciniu ryšiu susieta sistema, sudaryta iš žvaigždžių, žvaigždžių liekanų, tarpžvaigždinių dujų, dulkių ir tamsiosios medžiagos. Žodis galaktika kilęs iš graikų kalbos žodžio galaxias (γαλαξίας), pažodžiui reiškiančio „pieniškas“ – tai nuoroda į Pieno kelią. Galaktikos yra įvairaus dydžio – nuo nykštukių, turinčių vos kelis šimtus milijonų (108) žvaigždžių, iki milžinių, turinčių vieną trilijoną (1012) žvaigždžių, kurių kiekviena skrieja aplink savo galaktikos masės centrą.

Yra du skirtingi galaktikų tipai: elipsinės ir spiralinės. Elipsinės galaktikos yra lygios, be bruožų ir beveik rutulio formos. Spiralinės galaktikos turi disko komponentą su spiralinėmis rankomis, apjuosiančiomis centrinį iškilimą, ir dažnai apibūdinamos kaip „vijoklio formos“.

Pieno kelias, mūsų gimtoji galaktika, yra spiralinė galaktika, kurios skersmuo yra apie 100 000 šviesmečių. Joje yra apie 200 mlrd. žvaigždžių, o jos masė yra apie 6×1011 Saulės masės.

Kas yra galaktika visata?

Fizikinėje kosmologijoje visata – tai erdvės ir laiko bei jų turinio visuma, įskaitant planetas, žvaigždes, galaktikas ir visas kitas materijos ir energijos formas. Nors visos visatos erdvinis dydis nežinomas, įmanoma išmatuoti stebimos visatos, kurios skersmuo šiuo metu yra apie 93 mlrd. šviesmečių, dydį. Įvairiose daugialypės visatos hipotezėse visata yra viena iš daugelio priežastiniu ryšiu nesusijusių didesnės daugialypės visatos, kuri pati apima visą erdvę ir laiką bei jų turinį, sudedamųjų dalių.

Kokie yra 4 galaktikų tipai?

Yra keturi pagrindiniai galaktikų tipai: spiralinės galaktikos, lęšinės galaktikos, elipsinės galaktikos ir netaisyklingos galaktikos.

Spiralinėms galaktikoms, tokioms kaip Pieno kelias, būdingi spiraliniai spinduliai, kurie yra didelio žvaigždžių tankio sritys. Spiralinės galaktikos centre paprastai yra juostos formos struktūra, sudaryta iš senesnių žvaigždžių.

Lęšinės galaktikos yra panašios į spiralines galaktikas, tačiau jose nėra ryškių spiralinių atšakų. Vietoj to, jos paprastai būna elipsės formos.

Elipsinėms galaktikoms būdinga lygi, ovali forma. Jose yra labai mažai dulkių ir dujų, todėl jose yra mažai naujų žvaigždžių.

Netaisyklingosios galaktikos nepriskiriamos nė vienai iš kitų kategorijų. Jos dažnai būna mažos ir nelygios formos, be aiškių bruožų.

Kas yra didesnis už galaktiką?

Yra keletas dalykų, kurie yra didesni už galaktiką. Pirmoji yra visata. Visata – tai viskas, kas egzistuoja, ir ji yra be galo didelė. Antras už galaktiką didesnis dalykas yra kvazaras. Kvazaras yra masyvus ir itin ryškus objektas, kuris, kaip manoma, yra jaunos galaktikos centras.

Kiek galaktikų yra?

Apskaičiuota, kad stebimoje visatoje yra apie 100 mlrd. galaktikų.

Parašykite komentarą