Gamtinė aplinka

Gamtinė aplinka – tai visų mus supančių gyvų ir negyvų dalykų visuma. Ją sudaro oras, vanduo, žemė, augalai ir gyvūnai. Šis terminas taip pat gali būti vartojamas kalbant apie nepaliestą natūralią aplinką, kurios netrikdo žmogus.

Kokia yra gamtinės aplinkos svarba?

Gamtinė aplinka yra svarbi dėl kelių priežasčių. Pirma, ji suteikia pagrindą visai gyvybei Žemėje. Antra, ji yra pagrindinis atsinaujinančių išteklių, nuo kurių priklausome, pavyzdžiui, vandens, maisto ir medienos, šaltinis. Trečia, tai pagrindinis veiksnys, reguliuojantis pasaulio klimatą. Ketvirta, joje gyvena didžiulė augalų ir gyvūnų įvairovė, kuri svarbi ir dėl ekologinių, ir dėl ekonominių priežasčių. Galiausiai, gamtinė aplinka yra tiesiog graži, todėl svarbu ją išsaugoti, kad ja galėtų džiaugtis ateities kartos.

Kokie yra du gamtinės aplinkos tipai?

Yra du gamtinės aplinkos tipai: biomai ir ekosistemos.

Biomai – tai dideli, atskiri pasaulio regionai, kuriuos apibūdina klimatas ir juose gyvenančių augalų bei gyvūnų rūšys. Yra šeši pagrindiniai biomai: dykumos, pievos, miškai, tundros, gėlo vandens ir jūros.

Ekosistemos yra mažesnės už biomas ir jas apibrėžia jose gyvenančių augalų, gyvūnų ir kitų organizmų sąveika. Pavyzdžiui, miško ekosistemą sudaro medžiai, medžiuose gyvenantys gyvūnai, ant medžių gyvenantys vabzdžiai ir dirvožemyje gyvenančios bakterijos.

Kas yra natūrali aplinka pavyzdys?

Natūrali aplinka – tai ekosistema, kuri nebuvo labai pakeista dėl žmogaus veiklos. Gamtinės aplinkos pavyzdžiai: miškai, pievos ir dykumos.

Kokie yra 3 aplinkos tipai?

1. Vandens aplinka – tai aplinka, kurioje vyrauja vanduo. Tai gali būti vandenynai, upės, ežerai ir pelkės.

2. Sausumos aplinka – tai aplinka, kurioje vyrauja sausuma. Tai gali būti miškai, pievos ir dykumos.

3. Miestų aplinka – tai aplinka, kurioje vyrauja žmonių gyvenvietės. Tai gali būti miestai, miesteliai ir priemiesčiai.

Parašykite komentarą