Gazette

Žinynas – tai viešas žurnalas, periodinis leidinys, kurį leidžia šalies ar valstybės vyriausybė arba tokios vyriausybės padalinys. Jame pateikiama oficiali informacija, pavyzdžiui, vieši pranešimai, proklamacijos ir vyriausybės įsakymai. Žinynas yra oficialus leidinys, kuriame paprastai skelbiami įvairūs vyriausybės pranešimai.

Laikraščiuose paprastai skelbiami vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų pranešimai, taip pat kvazivalstybinių ir tarptautinių organizacijų skelbimai. Jiems taip pat gali būti priskiriami skelbimai, nekrologai ir gimimo pranešimai. Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose kitose Tautų Sandraugos šalyse Karūnos leidžiamus leidinius (gazettes) sudaro įstatyminiai dokumentai, tarybos įsakymai ir kiti vyriausybės paskelbti teisiniai pranešimai.

Jungtinėse Amerikos Valstijose atskiros valstijos ir teritorijos leidžia laikraščius. Federalinė vyriausybė taip pat kasdien leidžia leidinį, vadinamą Federaliniu registru, kuriame skelbiami federalinės vyriausybės įsakymai, proklamacijos ir kiti teisiniai pranešimai.

Ar „Pittsburgh Post-Gazette“ yra nemokamas?

The Pittsburgh Post-Gazette – dienraštis, leidžiamas Pitsburge, Pensilvanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai didžiausias pagal tiražą ir reklamą laikraštis Vakarų Pensilvanijoje. 2020 m. – 18-as pagal tiražą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jį 1786 m. įkūrė Džonas Skulas (John Scull) ir Džonas Fenno (John Fenno) ir tai buvo pirmasis laikraštis, leidžiamas į vakarus nuo Allegeno kalnų. Dokumentas priklauso bendrovei Block Communications.

Kas yra žurnalas Gazette?

Gazette – Kanados žurnalas, leidžiamas šešis kartus per metus. Tai bendro pobūdžio žurnalas, kuriame aptariamos įvairios temos, įskaitant politiką, verslą, meną ir kultūrą bei gyvenimo būdą. Žurnalas daug dėmesio skiria Kanados turiniui, o jo misija – suteikti forumą protingoms ir mąstyti skatinančioms diskusijoms kanadiečiams svarbiais klausimais.

Ar „Post-Gazette“ internete yra nemokamas?

Ne, „Post-Gazette“ internete nėra nemokamas. Norėdami susipažinti su turiniu, turite turėti prenumeratą.

Kokios yra laikraščio rūšys?

Yra trys pagrindinės gazetų rūšys:

1. Oficialus leidinys – tai šalies ar valstybės vyriausybės leidinys. Jame skelbiami oficialūs vyriausybės pranešimai, proklamacijos ir kiti pranešimai.

2. Vietos laikraštis – tai leidinys, kuriame pateikiamos naujienos ir informacija apie tam tikrą miestą ar miestelį.

3. Prekybos metraštis – tai leidinys, kuriame pateikiama informacija apie tam tikros pramonės šakos įmones ir produktus.

Parašykite komentarą