Gėda

Gėda – tai įvykis ar situacija, dėl kurios asmeniui ar grupei užtraukia gėdą ar gėdą. Paprastai tai būna kokio nors netinkamo elgesio ar nesėkmės rezultatas. Negarbė gali būti vieša arba privati, ji gali būti laikina arba nuolatinė.

Dažniausi gėdingų įvykių pavyzdžiai: pagautas darant nusikaltimą, sugautas apgaudinėjant partnerį arba atleistas iš darbo. Gėdos taip pat gali būti ne tokios rimtos, pavyzdžiui, kai viešai apsijuokiama arba pagaunama meluojant.

Kai asmuo ar grupė patiria gėdą, gali būti sunku atsigauti nuo gėdos ir gėdos. Kai kuriais atvejais gėdos padaryta žala gali būti negrįžtama.

Ką Biblija sako apie gėdą?

Biblijoje daug rašoma apie gėdą. Senajame Testamente gėda dažnai siejama su nuodėme ir bausme. Pavyzdžiui, Kunigų knygos 19, 14 eilutėje Dievas izraelitams sako: „Negalima keikti kurčio ir aklam nedėti kliūties, bet reikia bijoti savo Dievo: Aš esu Viešpats.“ Jei kas nors sulaužys šį įsakymą, jis bus „išnaikintas iš savo tautos.“ Kitaip tariant, jie bus paniekinti.

Naujajame Testamente gėda dažnai siejama su gėda ir pažeminimu. Pavyzdžiui, Mato 27, 34 eilutėje Jėzus nukryžiuojamas ir kareiviai iš jo tyčiojasi. Ant jo kryžiaus jie uždėjo ženklą, kuriame parašyta: „Žydų karalius.“ Jėzui tai būtų buvęs didelis gėdos šaltinis.

Apskritai Biblija moko, kad gėda yra neigiamas dalykas. Dažnai tai būna nuodėmės ar nepaklusnumo rezultatas. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai gėdą galima panaudoti geriems tikslams. Pavyzdžiui, 1 Korintiečiams 6, 20 Paulius sako: „Jūs buvote nupirkti brangiai, netapkite žmonių vergais.“ Ši eilutė dažnai vartojama siekiant paskatinti krikščionis laikytis atokiau nuo seksualinės nuodėmės. Nors seksualinė nuodėmė gali suteikti trumpalaikį malonumą, galiausiai ji sukelia gėdą ir pažeminimą.

Koks yra gėdos sinonimas ‘?

Nėra vieno tobulo sinonimo, tačiau galimi šie pakaitalai: negarbė, gėda, pažeminimas, negarbingas.

Ar gėda yra neigiamas žodis?

Žodis „panieka“, priklausomai nuo konteksto, gali būti vartojamas neigiamai arba teigiamai. Apskritai jis laikomas neigiamu žodžiu, nes apibūdina žmogų, kuris buvo sugėdintas arba užsitraukė gėdą.

Kas atsitinka Gėda?

J. M. Coetzee knygos „Gėda“ pagrindinis veikėjas Davidas Lurie yra 52 metų Žaliojo technikos universiteto komunikacijos profesorius. Jis yra išsiskyręs, iš santuokos turi dukrą Lucy. Liusė gyvena ūkyje netoli Keiptauno su savo partneriu Petru.

Vieną dieną Deividas lytiškai santykiauja su studente Melanija Izaokas (Melanie Isaacs). Kai apie šią aferą pasklido žinia, Dovydas buvo priverstas atsistatydinti iš pareigų universitete. Jis nusprendžia vykti pas Liuciją į jos ūkį, tikėdamasis su ja susitaikyti.

Tačiau Liusė ir Petras turi savų problemų. Petrus kaltinamas išprievartavęs vietinę baltąją moterį, o Liusę išprievartauja trys juodaodžiai vyrai. Dėl išprievartavimų Liusė pastoja.

Deividas pasibaisėjęs tuo, kas nutiko jo dukrai, ir jaučiasi atsakingas už jos sunkią padėtį. Jis nusprendžia nusižudyti, bet jį sustabdo Petras. Galiausiai Deividas palieka fermą ir grįžta į Keiptauną.

Parašykite komentarą