Geležinkelio pervaža

Pervaža – tai vieta, kurioje geležinkelio linija kertasi su keliu ar taku tame pačiame lygyje, be jokių užtvarų ar kitos fizinės infrastruktūros, kuri juos skirtų. Pervažos gali būti be vartų arba su vartais, priklausomai nuo to, ar jose dirba personalas, ar jos turi kokią nors užtvarą arba vartus, kurie neleidžia į jas patekti.

Neįrengtos geležinkelio pervažos paprastai būna kaimo vietovėse, kur eismas yra mažesnis ir rizika laikoma mažesne. Uždraustos pervažos paprastai būna miestuose, kur eismo intensyvumas didesnis ir rizika laikoma didesne.

Geležinkelio pervažoje ir kelių, ir geležinkelių transporto eismo dalyviai privalo saugoti vieni kitus ir laikytis kelių eismo taisyklių. Artėjant traukiniui, visi eismo dalyviai privalo sustoti ir laukti už baltos linijos, kol traukinys pravažiuos. Bandyti pereiti bėgius artėjant traukiniui yra neteisėta ir tai gali būti labai pavojinga.

Perėjos gali būti spūsčių ir vėlavimų šaltinis, ypač kai jos yra judriuose keliuose. Kai kuriais atvejais geležinkelio pervažos gali būti uždarytos arba pakeistos alternatyviais maršrutais, kad būtų sumažintas poveikis eismui.

Kas yra geležinkelio pervaža Prancūzijoje?

Prancūzijoje geležinkelio pervaža – tai vieta, kurioje geležinkelio linija kerta kelią tame pačiame lygyje. Tai gali būti pavojinga situacija, jei geležinkelio linija nėra tinkamai signalizuota ir (arba) pervaža nėra tinkamai prižiūrima.

Kokie yra skirtingi geležinkelio pervažų tipai?

Yra keturi pagrindiniai lygių pervažų tipai:

1. Kelių ir geležinkelių sankryžos

2. Pėsčiųjų perėjos

3. Dviračių pervažos

4. Jojimo perėjos

Kelio ir geležinkelio pervažos yra labiausiai paplitusi pervažų rūšis, jas galima rasti beveik kiekvienoje geležinkelio stotyje. Paprastai jie yra pažymėti balta linija ant kelio ir turi raudonos ir baltos spalvos užtvaras, kurios nusileidžia ir užtveria kelią, kai artėja traukinys.

Pėsčiųjų perėjos pasitaiko rečiau ir dažniausiai tik judriose geležinkelio stotyse. Paprastai jos būna pažymėtos pėsčiųjų perėjomis ant kelio ir turi raudonus ir baltus užtvarus, kurie nuleidžiami, kad užtvertų šaligatvį, kai artėja traukinys.

Dviračių pervažos yra dar rečiau paplitusios ir yra tik keliose geležinkelio stotyse. Paprastai jos būna pažymėtos dviračių simboliu ant kelio ir turi raudonus ir baltus užtvarus, kurie nuleidžiami, kad užtvertų dviračių juostą, kai artėja traukinys.

Jojimo pervažos yra mažiausiai paplitusi pervažų rūšis, jų yra tik keliose vietose. Paprastai jie būna pažymėti žirgo simboliu ant kelio ir turi raudonus ir baltus užtvarus, kurie nuleidžiami, kad užtvertų kelią, kai artėja traukinys.

Kas yra geležinkelio pervaža Pietų Afrikoje?

Geležinkelio pervaža – tai geležinkelio linijos vieta, kurioje bėgiai kerta kelią arba taką tame pačiame lygyje. Pietų Afrikos Respublikoje geležinkelio pervažas reguliuoja Nacionalinė transporto komisija.

Kas vyksta lygių sankirtoje?

Pervaža – tai vieta, kurioje geležinkelio linija kerta kelią arba taką, paprastai gatvės lygyje. Geležinkelio pervažoje geležinkelio linija dažnai būna šiek tiek pakelta virš kelio ar tako, kad po ja galėtų važiuoti transporto priemonės ir pėstieji. Traukiniui artėjant prie pervažos, pervažos vartai arba užtvarai yra uždaromi, kad į pervažą negalėtų patekti kelių ar takų naudotojai. Traukinys pravažiuoja per pervažą, o vartai arba užtvaros vėl atidaromos, kad kelio ar tako naudotojai galėtų tęsti kelionę.

Parašykite komentarą