Genezė

Pradžios knyga yra pirmoji Biblijos knyga, kurioje pasakojama sukūrimo istorija. Knyga pradedama pasakojimu apie tai, kaip Dievas sukūrė pasaulį, ir toliau pasakojama apie pirmuosius žmones – Adomą ir Ievą. Pradžios knygoje taip pat pasakojama apie Nojų ir tvaną, Abraomą ir Izaoką, Juozapą ir jo brolius.

Kas yra genijus?

Pradžios knyga – tai Biblijos knyga, kurioje pasakojama apie pasaulio sukūrimą ir pirmuosius žmones. Joje taip pat pasakojama apie pirmųjų žmonių nepaklusnumą Dievui ir dėl to įvykusį jų išvarymą iš Edeno sodo.

Ką reiškia Pradžios knyga Biblijoje?

Pradžios knyga yra pirmoji Biblijos knyga, kurioje pasakojama sukūrimo istorija. Pradžioje Dievas sukūrė pasaulį ir visa, kas jame yra. Jis sukūrė pirmąjį vyrą Adomą ir pirmąją moterį Ievą. Jie gyveno tobulame pasaulyje, kuriame nebuvo nuodėmės ir mirties. Tačiau jie nepakluso Dievui, ir į pasaulį atėjo nuodėmė bei mirtis.

Pradžios knygoje taip pat pasakojama apie Nojų ir tvaną. Nojus buvo geras žmogus, kuris pakluso Dievui. Jis pastatė didelę valtį ir kartu su šeima į ją įlipo prieš pat Dievui pasiunčiant tvaną, kad sunaikintų pasaulį. Tvanas pražudė viską žemėje, bet Nojus ir jo šeima išsigelbėjo.

Po tvano Dievas pažadėjo daugiau niekada nesunaikinti pasaulio. Dievas sudarė sandorą, arba pažadą, su Nojumi ir visa žmonija. Ši sandora vadinama Nojaus sandora.

Pradžios knygoje taip pat pasakojamos Abraomo, Izaoko ir Jokūbo istorijos. Šie vyrai buvo Izraelio tautos tėvai. Dievas davė ypatingus pažadus jiems ir jų palikuonims. Šie pažadai vadinami Abraomo sandora ir Mozės sandora.

Pradžios knyga baigiasi Juozapo istorija. Juozapą broliai pardavė į vergiją, bet jis tapo didžiu žmogumi Egipte. Jis padėjo savo šeimai bado metu ir atleido savo broliams už tai, ką jie jam padarė.

Pradžios knyga yra svarbi, nes

Kam priklauso Pradžios knyga?

„Genesis“ priklauso ne vienam asmeniui ar organizacijai. Projektą prižiūri savanorių komanda.

Kodėl suskilo Pradžios knyga?

1998 m. roko grupė „Genesis“ oficialiai iširo, nors prieš tai jos nariai kelerius metus vykdė solinius projektus. Pagrindinė išsiskyrimo priežastis buvo ta, kad grupės nariai tiesiog norėjo siekti skirtingų muzikinių krypčių. Pagrindinis vokalistas ir klavišininkas Tonis Banksas ir būgnininkas Filas Kolinsas (Phil Collins) norėjo atsisakyti progresyvaus, eksperimentinio muzikos stiliaus, kuriuo „Genesis“ garsėjo septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose, ir grįžti prie paprastesnio poproko skambesio. Dėl to grupėje kilo įtampa ir galiausiai buvo nuspręsta eiti skirtingais keliais.

Parašykite komentarą