Geoterminė energija

Geoterminė energija – tai šiluminė energija, gaminama ir kaupiama Žemėje. Šiluminė energija – tai energija, lemianti materijos temperatūrą. Žemės plutos geoterminė energija atsiranda dėl pirminio planetos formavimosi ir dėl radioaktyvaus mineralų skilimo. Geoterminis gradientas, t. y. temperatūrų skirtumas tarp planetos branduolio ir jos paviršiaus, lemia nuolatinį šiluminės energijos laidumą šilumos pavidalu iš branduolio į paviršių. Žemės vidaus šiluma papildoma šilumai tekant iš branduolio į mantiją ir plutą.

Geoterminę energiją galima išgauti įvairiais būdais. Dažniausiai naudojamasi natūraliais geoterminiais telkiniais, t. y. vietovėmis, kuriose Žemės šiluma yra lengvai prieinama. Geoterminės energijos telkinių galima rasti įvairiose vietose, įskaitant karštąsias versmes, geizerius ir vulkaninius regionus. Kai kuriais atvejais, norint pasiekti rezervuarą, gali tekti gręžti į Žemę.

Kitas būdas išgauti geoterminę energiją – naudoti Žemės šilumą elektros energijai gaminti. Šilumą galima naudoti turbinai, kuri savo ruožtu suka generatorių. Tokio tipo geoterminės jėgainės vadinamos dvinarėmis jėgainėmis.

Geoterminė energija, palyginti su kitomis energijos rūšimis, turi daug privalumų. Ji yra atsinaujinanti, t. y. ją galima natūraliai papildyti. Ji taip pat nekenkia aplinkai, nes nesukelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Be to, geoterminė energija yra

Kaip veikia geoterminė energija?

Geoterminės energijos sistema naudoja Žemės gelmių šilumą šildymui, vėsinimui ir elektros energijai gaminti. Yra trys geoterminės energijos sistemų tipai: tiesioginio naudojimo, gruntiniai šilumos siurbliai ir hidroterminės sistemos.

Tiesioginio naudojimo sistemose Žemės šiluma išnaudojama cirkuliuojant vandenį ar kitus skysčius požeminiais vamzdžiais. Skysčio šiluma naudojama pastatams ar šiltnamiams šildyti arba elektrai gaminti.

Žemės šilumos siurbliai naudoja vidutinę Žemės temperatūrą pastatams šildyti ir vėsinti. Žiemą žemės šilumos siurblys išgauna šilumą iš žemės ir perduoda ją į pastatą. Vasarą procesas vyksta atvirkščiai – šilumos siurblys perduoda šilumą iš pastato į žemę.

Hidroterminėse sistemose elektros energijai gaminti naudojamas garas arba karštas vanduo iš geoterminių telkinių. Šie telkiniai randami netoli tektoninių plokščių ribos, kur Žemės šiluma yra arti paviršiaus.

Kokie yra 3 geoterminės energijos privalumai?

1. Geoterminė energija yra atsinaujinantis energijos šaltinis.

2. Geoterminė energija yra švarus energijos šaltinis.

3. Geoterminė energija yra efektyvus energijos šaltinis.

Kas yra geoterminė energija ir jos pavyzdžiai?

Geoterminė energija – tai šiluminė energija, susidaranti ir sukaupta Žemėje. Šiluminė energija – tai energija, lemianti materijos temperatūrą. Žemės plutos geoterminė energija gaunama iš pirminio planetos formavimosi ir radioaktyvaus medžiagų skilimo (šiuo metu nežinomomis, bet galbūt maždaug vienodomis proporcijomis). Geoterminis gradientas, t. y. temperatūros skirtumas tarp planetos branduolio ir jos paviršiaus, lemia nuolatinį šiluminės energijos laidumą šilumos pavidalu iš branduolio į paviršių. Būdvardis geoterminė kilęs iš graikų kalbos šaknų γη (ge, žemė) ir θέρμη (thermē, šiluma).

Žemės vidinė šiluma – tai šiluminė energija, atsirandanti dėl radioaktyvaus skilimo ir nuolatinių šilumos nuostolių, atsirandančių Žemės formavimosi metu. Šiluma iš Žemės gelmių išsiskiria į paviršių. Šilumos srautas Žemės paviršiuje yra apie 47 teravatvalandės (TW)

Šis šilumos srautas yra 137 mW/m^2

Žemės šilumos kiekis yra 10^32 džaulių

Apskaičiuota, kad Žemės šilumos srautas yra 44.2 TW.

Apskaičiuota, kad Žemės šilumos kiekis yra 10^32 džaulių.

Geoterminė energija gali būti naudojama įvairiems tikslams, įskaitant patalpų šildymą ir vėsinimą, karšto buitinio vandens ruošimą, pramoninius procesus ir elektros energijos gamybą.

Keletas geoterminės energijos panaudojimo pavyzdžių:

-Šiltnamių šildymas

-Džiovinimas

Parašykite komentarą