Gimdymo prieraišumas

Nesaugus darbas apibrėžiamas kaip darbas, kuriam būdingas nesaugumas, nestabilumas ir išmokų trūkumas. Dažnai tai yra mažai apmokamas ir (arba) laikinas darbas. Nesaugų darbą dirbantiems darbuotojams gresia išnaudojimas, diskriminacija ir piktnaudžiavimas.

Nesaugus darbas dažnai pasitaiko tokiuose sektoriuose kaip namų ruoša, žemės ūkis, statyba ir mažmeninė prekyba. Moterys ir migruojantys darbuotojai yra ypač pažeidžiami dėl nesaugaus darbo.

Nesaugaus darbo ypatumai:

-Nesaugumo jausmas: Nesaugų darbą dirbantys darbuotojai dažnai nėra tikri, kiek ilgai truks jų darbas ir ar jie galės susirasti kitą darbą, jei neteks dabartinio. Šis nesaugumo jausmas gali sukelti nerimą ir stresą.

-Nestabilumas: Nesaugus darbas dažnai yra laikinas arba dirbamas pagal sutartis, todėl darbuotojams gali tekti dažnai persikelti arba dažnai keisti darbą. Dėl to gali būti sunku planuoti ateitį arba kurti stabilią karjerą.

-pašalpų trūkumas: Nesaugų darbą dirbantys darbuotojai dažnai neturi galimybės naudotis tokiomis lengvatomis kaip sveikatos draudimas, mokamos atostogos ar pensijų santaupos. Dėl to gali būti sunku patenkinti pagrindinius poreikius arba planuoti ateitį.

-Mažas darbo užmokestis: Nesaugų darbą dirbantiems darbuotojams dažnai mokamas mažas darbo užmokestis, todėl gali būti sunku sudurti galą su galu.

-išnaudojimas: Nesaugų darbą dirbančius darbuotojus dažnai išnaudoja jų darbdaviai, kurie gali reikalauti, kad jie dirbtų ilgas valandas už mažą atlyginimą, arba kurie gali neužtikrinti saugių darbo sąlygų

Ką reiškia nesaugus darbas?

Nesaugus darbas – tai terminas, kuriuo apibūdinamas darbas, pasižymintis nesaugumu, nestabilumu ir išmokų trūkumu. Darbas dažnai būna mažai apmokamas ir suteikia mažai arba visai nesuteikia darbo saugumo. Nesaugiai dirbantys darbuotojai dažnai yra priversti sutikti su prastomis darbo sąlygomis, jiems gresia išnaudojimas ir piktnaudžiavimas.

Kaip nesaugus darbas veikia darbuotojus?

Nesaugus darbas daro tam tikrą poveikį darbuotojams. Pirma, dėl jo gali padidėti stresas ir nerimas, nes darbuotojai gali jausti, kad jų darbui nuolat gresia pavojus. Tai gali sukelti psichikos sveikatos problemų, pavyzdžiui, nerimą ir depresiją. Antra, nesaugus darbas gali sukelti fizinės sveikatos problemų, nes darbuotojams gali tekti dirbti ilgai arba sunkiomis ir pavojingomis sąlygomis. Dėl to gali įvykti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, o kai kuriais atvejais net mirčių. Trečia, dėl nesaugaus darbo gali kilti finansinių problemų, nes darbuotojams gali būti mokamas nepakankamas atlyginimas pragyvenimui arba jie gali negauti atlyginimo laiku. Tai gali lemti skolas ir skurdą. Galiausiai, nesaugus darbas gali turėti neigiamą poveikį socialiniams santykiams, nes darbuotojai gali jaustis izoliuoti ir vieniši. Dėl to gali kilti socialinių problemų, pavyzdžiui, nusikalstamumas ir smurtas.

Kaip kitaip vadinasi nesaugus?

Anglų kalboje nėra tikslaus termino precarious atitikmens, tačiau yra kelios galimybės:

Pavojingas

Nesaugu

Rizikinga

Pavojingas

Kokios yra nesaugaus darbo priežastys?

Nesaugus darbas apibrėžiamas kaip darbas, kuriam būdingas nesaugumas, nestabilumas ir išmokų trūkumas. Nesaugų darbą lemia daug priežasčių, tačiau kai kurios iš dažniausiai pasitaikančių yra šios:

– Ekonomikos globalizacija, dėl kurios atsirado tarptautinių korporacijų ir išaugo „gig“ ekonomika

– Profsąjungų nykimas ir darbuotojų teisių mažėjimas

– Nesaugaus darbo viešajame sektoriuje plitimas

– Mažai apmokamų paslaugų sektoriaus augimas

– Gamybos darbo vietų mažėjimas

– Laikinojo darbo ir darbo pagal sutartis skaičiaus didėjimas

– Konkuravimo ekonomikos augimas

Parašykite komentarą