Šiluminė pusiausvyra

Šiluminė pusiausvyra – tai sistemos būsena, kai sistemos temperatūra yra pastovi ir nevyksta grynasis šilumos srautas. Kitaip tariant, sistema yra pusiausvyroje, nes jos termodinaminės savybės nesikeičia.

Teigiama, kad sistema yra šiluminėje pusiausvyroje, jei tarp sistemos ir jos aplinkos nevyksta grynasis šilumos srautas. Kad būtų pasiekta šiluminė pusiausvyra, sistemos ir ją supančios aplinkos temperatūra turi būti vienoda. Jei tarp sistemos ir ją supančios aplinkos yra temperatūrų skirtumas, šiluma tekės iš karštesnio kūno į vėsesnį, kol temperatūros susilygins.

Šiluminė pusiausvyra – tai pusiausvyros būsena. Kad būtų išlaikyta šiluminė pusiausvyra, šilumos srauto į sistemą ir iš sistemos greičiai turi būti vienodi. Jei šilumos srautas į sistemą yra didesnis už šilumos srautą iš sistemos, tuomet sistemos temperatūra kils. Ir atvirkščiai, jei šilumos srautas iš sistemos yra didesnis už šilumos srautą į sistemą, sistemos temperatūra mažėja.

Šiluminė pusiausvyra yra svarbi termodinamikos sąvoka, nes tai pusiausvyros būsena, nuo kurios turi prasidėti visi sistemos termodinaminių savybių pokyčiai.

Kas vyksta esant šiluminei pusiausvyrai?

Esant šiluminei pusiausvyrai, visų sistemos kūnų temperatūra yra vienoda. Tai reiškia, kad tarp jų nėra grynojo šilumos srauto. Sistema yra termodinaminės pusiausvyros būsenoje.

Kas yra šiluminė pusiausvyra for dummies?

Šiluminė pusiausvyra – tai pusiausvyros būsena, kai dviejų objektų ar sistemų temperatūros yra vienodos. Objektai ar sistemos gali liestis arba nesiliesti vienas su kitu, tačiau jie turi būti toje pačioje aplinkoje. Kad būtų pasiekta šiluminė pusiausvyra, tarp dviejų objektų ar sistemų neturi būti grynojo šilumos srauto.

Kaip nustatyti šiluminę pusiausvyrą?

Yra keli skirtingi būdai, kaip nustatyti, ar du objektai yra tarpusavyje šiluminėje pusiausvyroje. Pirmasis būdas – patikrinti, ar objektų temperatūra vienoda. Jei objektų temperatūra vienoda, jie yra šiluminėje pusiausvyroje. Kitas būdas patikrinti, ar yra šiluminė pusiausvyra, – patikrinti, ar objektai nesikeičia šiluma. Jei objektai nesikeičia šiluma, jie yra šiluminėje pusiausvyroje.

Koks yra šiluminės pusiausvyros dėsnis?

Šiluminės pusiausvyros dėsnis teigia, kad kai dvi sistemos turi šiluminį sąlytį viena su kita, galiausiai jos pasieks tą pačią temperatūrą. Taip atsitinka todėl, kad šiluma tekės iš karštesnės sistemos į vėsesnę, kol abiejų sistemų temperatūra bus vienoda.

Parašykite komentarą