Kalnakasyba

Kalnakasyba – tai mineralų ir kitų medžiagų gavybos iš žemės procesas. Tai gali būti atliekama kasybos atviruoju būdu arba požemine kasyba. Kasyba atviru būdu yra labiau paplitusi ir naudojama, kai iškasenos ar medžiagos, kurias reikia išgauti, yra netoli žemės paviršiaus. Šio tipo kasyba apima didelės duobės iškasimą žemėje, o tada mineralai ar medžiagos iškasamos sunkiosiomis mašinomis.

Požeminė kasyba naudojama, kai iškasenos ar medžiagos, kurias reikia išgauti, yra giliai po žemės paviršiumi. Šiam kasybos būdui reikia naudoti tunelius, kad būtų pasiektos iškasenos ar medžiagos. Požeminė kasyba yra sudėtingesnė ir pavojingesnė už atvirąją kasybą.

Kas yra kasyba ir jos poveikis?

Kasyba – tai mineralų ir kitų medžiagų gavybos iš žemės paviršiaus procesas. Kasybos poveikis gali būti ir teigiamas, ir neigiamas. Teigiama, kad kasyba gali sukurti darbo vietų ir paskatinti ekonomikos augimą. Neigiamas poveikis: kasyba gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant biologinės įvairovės nykimą, vandens šaltinių užterštumą ir oro taršą.

Kokios yra 4 kasybos rūšys?

1. Paviršinė kasyba: Tai labiausiai paplitusi kasybos rūšis, kai mineralai iškasami iš Žemės paviršiaus.

2. Požeminė kasyba: Ši kasybos rūšis apima tunelių arba šachtų kasimą Žemės paviršiuje, kad būtų galima pasiekti naudingųjų iškasenų telkinį.

3. Kasyba iškasenomis: Ši kasybos rūšis apima naudingųjų iškasenų gavybą iš upelių vagų ar kitų vandens telkinių.

4. Tirpalų gavyba: Ši kasybos rūšis apima vandens įpurškimą į požeminius telkinius, kad ištirptų mineralai, kurie vėliau išpumpuojami į paviršių.

Kas yra kasybos procesas?

Kasyba – tai mineralų ir kitų medžiagų gavybos iš žemės procesas. Medžiagos gali būti metalai, anglis, nafta ar kiti gamtiniai ištekliai. Procesas gali būti vykdomas rankiniu būdu arba naudojant mašinas.

Kasyba gali būti vykdoma sausumoje arba jūros dugne. Yra įvairių kasybos rūšių, pvz., atviroji kasyba, kasyba iškasenomis ir paviršinė kasyba. Kasybos procesas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant oro, vandens ir triukšmo taršą.

Kokios yra 3 pagrindinės kasybos rūšys?

Trys pagrindinės kasybos rūšys: paviršinė kasyba, požeminė kasyba ir tirpalų kasyba. Paviršinė kasyba naudojama išgauti naudingosioms iškasenoms, esančioms netoli Žemės paviršiaus. Požeminė kasyba naudojama išgauti naudingosioms iškasenoms, kurios yra giliai po žeme. Tirpalų kasyba – tai mineralų, ištirpusių vandenyje, gavyba.

Kokios yra 5 kasybos rūšys?

1. Atvira kasyba: Atviroji kasyba yra labiausiai paplitusi kasybos rūšis. Jos metu iškasama didelė skylė žemėje (duobė) ir iš jos iškasama rūda. Rūdą paprastai išveža dideli sunkvežimiai, vadinami autovežiais.

2. Požeminė kasyba: Požeminė kasyba naudojama, kai rūdos yra per giliai, kad ją būtų galima iškasti iš paviršiaus. Kasyba apima tunelių ir šachtų kasimą žemėje ir rūdos iškasimą.

3. Kasyba plotuose (angl. Strip Mining): Kasyba kasybos juostomis vykdoma, kai rūda yra arti paviršiaus. Norint pasiekti rūdą, reikia pašalinti viršutinį dirvožemio ir uolienų sluoksnį (perdangą).

4. Kalnų viršūnių kasyba: Kalnų viršūnių nuėmimo kasyba naudojama anglims kasti kalnų viršūnėse. Ją vykdant sprogdinamos kalnų viršūnės ir tada iškasamos anglys.

5. Plokščių kasyba: Aukso gavyba iš upių ir upelių naudojama auksui išgauti. Tai reiškia, kad naudojant žemsiurbę iš upės dugno išsiurbiamas aukso turintis žvyras, o tada auksas atskiriamas nuo žvyro.

Parašykite komentarą