Kanonizacija

Kanonizacija yra procesas, kurio metu Katalikų Bažnyčia oficialiai pripažįsta asmenį šventuoju. Tai ilgas procesas, kuris gali užtrukti daugelį metų ir net šimtmečių.

Pirmasis kanonizacijos proceso etapas vadinamas „tyrimu“, kurio metu išsamiai nagrinėjamas kandidato gyvenimas ir darbai. Jei kandidatas pripažįstamas vertu dėmesio, kitas žingsnis yra „kanonizacija“, kurios metu susirenka ekspertų grupė, aptaria bylą ir nusprendžia, ar rekomenduoti kanonizaciją popiežiui.

Jei popiežius nusprendžia kanonizuoti kandidatą, jis paskelbia kanonizacijos dekretą, kuriuo asmuo oficialiai paskelbiamas šventuoju. Kanonizacija yra labai gerbiamas ir reikšmingas Katalikų Bažnyčios veiksmas, todėl kanonizuojami tik tie, kurie laikomi itin šventais.

Kas yra kanonizacija Biblijoje?

Kanonizavimas – tai procesas, kurio metu knyga ar kitas kūrinys įtraukiamas į Bibliją. Tai gali padaryti oficialus organas, pavyzdžiui, vyskupų taryba, arba visuotinis pritarimas.

Kokie yra keturi kanonizacijos etapai?

Kanonizavimo procesą sudaro keturi pagrindiniai etapai. Pirmasis etapas – kandidato gyvenimo tyrimas, kurį atlieka Šventųjų bylų kongregacija. Antrasis etapas yra „herojiškumo deklaracija“, kurią paskelbia popiežius. Trečiasis etapas yra paskelbimas kankiniu, o ketvirtasis ir paskutinis etapas – popiežiaus iškilmingas kanonizacijos paskelbimas.

Kodėl tai vadinama kanonizacija?

Žodis kanonizacija kilęs iš lotyniško žodžio canon, kuris iš pradžių reiškė taisyklę arba įstatymą. Katalikų Bažnyčios kontekste kanonizacija yra procesas, kurio metu asmuo paskelbiamas šventuoju.

Kanonizacijos procesas prasideda nuo oficialaus popiežiaus pareiškimo, kad atitinkamas asmuo gyveno didvyrišką dorybingą gyvenimą. Šis pareiškimas vadinamas didvyriškų dorybių dekretu. Jei asmuo paskelbiamas kankiniu (žmogumi, kuris mirė dėl savo tikėjimo), pereinama prie kito etapo.

Kitas žingsnis – oficialus popiežiaus pareiškimas, kad asmuo yra danguje ir turi būti garbinamas tikinčiųjų. Šis pareiškimas vadinamas kanonizacijos dekretu. Kai asmuo kanonizuojamas, jo šventės diena įtraukiama į Bažnyčios kalendorių ir tikintieji gali jį garbinti kaip šventąjį.

Koks yra kanonizacijos procesas?

Kanonizacijos procesas – tai procesas, kurio metu Katalikų Bažnyčia paskelbia asmenį šventuoju. Jis prasideda nuo oficialaus asmens gyvenimo ir raštų tyrimo, vadinamo kanonizacijos priežastimi.“ Jei nustatoma, kad asmuo yra dorybingas ir yra padaręs stebuklų, jis skelbiamas garbinguoju.“ Kitas žingsnis yra beatifikacija, kurios metu asmuo paskelbiamas palaimintuoju.“ Galiausiai, jei po beatifikacijos nustatoma, kad asmuo padarė dar vieną stebuklą, jis kanonizuojamas kaip šventasis.

Parašykite komentarą