Šlapias

Šlaitas – tai nuožulnus paviršius, kuris paprastai jungia du skirtingus lygius ar taškus. Šlaitas gali susidaryti natūraliai, palaipsniui kaupiantis šiukšlėms ar dirvožemiui, arba jį gali sukurti žmogus, statydamas laiptus ar terasas.

Šlaitai gali būti laipsniški arba statūs, vienodos arba netaisyklingos formos. Šlaito nuolydis nustatomas pagal vertikalųjį pakilimą, palyginti su horizontaliuoju nuolydžiu, ir paprastai išreiškiamas procentais. Šlaitas, kurio nuolydis yra 50 %, pakiltų 50 pėdų per 100 pėdų horizontalaus atstumo.

Šlaitus galima stabilizuoti naudojant atramines sieneles, tvoras ar kitas atramines konstrukcijas. Kai kuriais atvejais šlaitui stabilizuoti gali būti naudojama ir augmenija.

Kokie yra 4 nuolydžių tipai?

Keturių tipų nuolydžiai yra teigiami, neigiami, nuliniai ir neapibrėžti. Teigiami nuolydžiai rodo, kad du taškai tolsta vienas nuo kito teigiama kryptimi. Neigiamas nuolydis rodo, kad du taškai tolsta vienas nuo kito neigiama kryptimi. Nulinis nuolydis rodo, kad du taškai vienas nuo kito visai nesiskiria. Neapibrėžti nuolydžiai rodo, kad du taškai juda ne ta pačia kryptimi.

Kaip apibrėžti nuolydį?

Nuolydis yra linijos statumo, arba nuolydžio, matas. Jis paprastai apskaičiuojamas kaip vertikalaus ir horizontalaus pokyčio tarp dviejų linijos taškų santykis arba linijos nuolydžio kampo tangentas.

Kaip rasti nuolydį?

Norint nustatyti nuolydį, reikia rasti pakilimą ir nuolydį.

Pakilimas yra vertikalus atstumas tarp dviejų taškų, o bėgimas yra horizontalus atstumas tarp tų pačių dviejų taškų.

Norėdami rasti pakilimą, paimkite aukščiau esančio taško y koordinatę ir atimkite žemiau esančio taško y koordinatę.

Norėdami rasti nuolydį, paimkite taško, kuris yra labiau į dešinę, x koordinatę ir atimkite taško, kuris yra labiau į kairę, x koordinatę.

Kai turėsite pakilimą ir įsibėgėjimą, padalykite pakilimą iš įsibėgėjimo, kad rastumėte nuolydį.

Koks yra nuolydžio pavyzdys?

Nuolydis – tai linijos statumo matas. Kuo statesnė linija, tuo didesnis nuolydis. Pavyzdžiui, tiesė, kurios nuolydis 2, yra dvigubai statesnė už tiesę, kurios nuolydis 1.

Kaip žaidime rasti nuolydį?

Žaidime yra keli skirtingi būdai, kaip rasti nuolydį. Vienas iš būdų – naudoti nuolydžio formulę, kuri yra:

Nuolydis = pakilimas / bėgimas

Norėdami naudoti šią formulę, turite rasti du taškus ant linijos ir tada į formulę įrašyti šias vertes. Pavyzdžiui, jei linija eina nuo (1,2) iki (4,6), pakilimas būtų 4-2=2, o bėgimas – 4-1=3. Taigi nuolydis būtų 2/3.

Kitas būdas rasti nuolydį – naudoti tiesės grafiką. Norėdami tai padaryti, turite rasti du tiesės taškus ir suskaičiuoti, kiek vienetų tiesė pakyla ir nubėga. Pavyzdžiui, jei turite liniją, einančią nuo (1,2) iki (4,6), ši linija pakyla 4 vienetais ir leidžiasi 3 vienetais. Taigi nuolydis būtų 4/3.

Tiesės nuolydžiui nustatyti taip pat galite naudoti grafinį skaičiuotuvą. Norėdami tai padaryti, turite surasti du tiesės taškus, o tada šias vertes įvesti į skaičiuotuvą. Tada skaičiuotuvas parodys nuolydį.

Parašykite komentarą