Lūžis

Terminas „fractious“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „frāctus“, reiškiančio „sulaužytas“. Anglų kalboje terminas „fractious“ apibūdina daiktą, kuris lengvai lūžta arba yra sugadinamas. Šis terminas dažnai vartojamas apibūdinti žmonėms ar daiktams, kurie linkę į konfliktus, nesutarimus ar smurtą arba kuriems tokie konfliktai, nesutarimai ar smurtas yra būdingi.

Žmonės, kurie yra lūžiniai, dažnai ginčijasi, kovoja ir trukdo. Jie gali greitai supykti ir būti lengvai išprovokuojami. Daiktai, kurie yra fraktūriniai, dažnai būna nestabilūs, linkę konfliktuoti ir gali sulūžti arba subyrėti.

Kaip vartojamas žodis fractiškas?

Žodis fraktiškas gali būti vartojamas apibūdinti žmogų, kuris lengvai susierzina ar nusivilia, žmogų, kuris ginčijasi ar su kuriuo sunku bendrauti, arba situaciją, kuri yra įtempta ar nestabili.

Kas yra fractiški santykiai?

Frakciniai santykiai – tai sudėtingi arba prieštaringi santykiai. Jame gali būti nesutarimų, ginčų ir (arba) priešiškumo.

Iš kur kilęs žodis fractious?

Žodis fractiškas kilęs iš lotynų kalbos žodžio fractus, reiškiančio „suskilęs.“ Iš pradžių jis reiškė ką nors, kas buvo fiziškai sulaužyta, bet ilgainiui pradėtas vartoti perkeltine prasme apibūdinant ką nors, kas buvo emociškai ar protiškai sulaužyta. XIX a. pradžioje ši sąvoka pradėta vartoti apibūdinant žmones, kuriuos lengva supykdyti ar nuliūdinti, o XIX a. viduryje ji ėmė reikšti „nebendradarbiaujančius“ arba „sunkiai kontroliuojamus.“

Koks yra žodžio fractiškas sinonimas?

Žodis „fraktūriškas“ dažnai vartojamas apibūdinti žmonėms ar daiktams, kurie lengvai susierzina ar supyksta. Sinonimas žodžiui „fraktiškas“ galėtų būti „dirglus“.“

Parašykite komentarą