Lygtis

Lygtis – tai matematinis teiginys, kad du dalykai yra lygūs. Ją sudaro dvi išraiškos, po vieną iš abiejų lygybės ženklo (=) pusių. Kairė pusė vadinama lhs, o dešinė pusė – rhs.

Kiekvienoje lygties pusėje turi būti vienodas narių skaičius. Terminai atskiriami + arba – ženklais. Kiekviena sąvoka turi turėti tą patį skaičių veiksnių. Veiksniai atskiriami * arba / ženklais.

Sąvokų ir veiksnių, esančių sąvokos viduje, eiliškumas neturi įtakos lygčiai. Pavyzdžiui, lygtys a+b=b+a ir ab=ba abi yra teisingos.

Lygtis teisinga tik tada, kai lhs ir rhs iš tikrųjų yra lygios. Pavyzdžiui, lygtis 2+2=5 nėra teisinga.

Kaip parašyti lygtį?

Norint užrašyti lygtį, reikia naudoti lygybės ženklą (=), kuris rodo, kad du dalykai yra lygūs. Pavyzdžiui, galite užrašyti lygtį „2+2=4“, norėdami parodyti, kad 2 plius 2 yra 4.

Kas yra lygtis paprasta apibrėžtis?

Lygtis – tai dviejų matematinių išraiškų lygybės teiginys. Abiejose lygties pusėse esančios išraiškos gali būti algebrinės, skaitinės arba žodinės. Lygtis sprendžiama nustatant nežinomų dydžių vertes, dėl kurių abi lygties pusės yra lygios.

Kokios yra 3 lygčių rūšys?

Yra trys lygčių tipai:

1) tiesinės lygtys: tai lygtys, kuriose kintamasis (-ieji) rodomas (-i) tik iki pirmosios galios ir nėra dviejų ar daugiau kintamųjų sandaugos. Tiesinės lygties pavyzdys: 3x + 5 = 11.

2) Kvadratinės lygtys: tai lygtys, kuriose kintamasis (-ieji) atsiranda iki antrosios galybės, bet nėra dviejų ar daugiau kintamųjų sandaugos. Kvadratinės lygties pavyzdys: x^2 + 3x + 2 = 0.

3) daugianarės lygtys: tai lygtys, kuriose kintamasis (-ieji) rodomas (-i) iki pirmosios, antrosios arba aukštesnės galios, ir gali būti dviejų ar daugiau kintamųjų sandauga. Daugianarės lygties pavyzdys: 2x^3 + 3x^2 – 5x + 6 = 0.

Kas yra lygtis matematikoje?

Matematikoje lygtis yra teiginys, kuriuo teigiama dviejų išraiškų lygybė. Abiejose lygybės ženklo pusėse esančios išraiškos reiškia tą pačią reikšmę. lygtys paprastai užrašomos tokia forma:

išraiška1 = išraiška2

Pavyzdžiui, lygtis

2x + 3 = 7

teigia, kad išraiškos 2x + 3 reikšmė lygi išraiškos 7 reikšmei.

Parašykite komentarą