Naujasis amžius

Naujasis amžius yra dvasinis judėjimas, prasidėjęs XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje. Jame pabrėžiama individo galia pačiam kurti savo realybę, todėl jis dažnai siejamas su Rytų religijomis ir tokiomis praktikomis kaip joga ir meditacija. Naujojo amžiaus tikėjimai dažnai apima reinkarnaciją, karmą ir gydymą energija.

Kas sukūrė Naująjį amžių?

Naujasis amžius yra dvasinis judėjimas, prasidėjęs XX a. septintajame dešimtmetyje. Ją įkūrė grupė žmonių, kuriems rūpėjo tyrinėti alternatyvias dvasingumo kryptis. Jiems įtakos turėjo Rytų filosofijos, tokios kaip hinduizmas ir budizmas, taip pat Karlo Jungo ir kitų psichologų darbai. Naujojo amžiaus judėjimą sunku apibrėžti, nes tai labai platus ir įvairus dvasinis judėjimas.

Kuo skiriasi krikščionybė ir Naujasis amžius?

Naujasis amžius – tai bendras terminas, reiškiantis įvairius dvasinius ar religinius įsitikinimus ir praktikas, susiformavusias XX a. septintajame dešimtmetyje. Jam būdingas tikėjimas individo galia pačiam kurti savo tikrovę ir dėmesys asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Kita vertus, krikščionybė yra monoteistinė religija, kurios centre yra Jėzaus Kristaus mokymas. Jis moko, kad yra vienas būdas rasti išganymą ir būti išgelbėtam nuo Dievo rūstybės. Krikščionybė taip pat moko, kad Jėzus yra vienintelis būdas įgyti amžinąjį gyvenimą.

Kas vadinama Naujuoju amžiumi?

Naujasis amžius – religinis ir dvasinis judėjimas, prasidėjęs XIX a. pabaigoje. Jame pabrėžiamas naujos dvasinio supratimo ir augimo eros poreikis ir tikima, kad žmonija šiuo metu išgyvena dvasinės evoliucijos procesą. Naujojo amžiaus praktika ir tikėjimai apima meditaciją, jogą, astrologiją, Taro skaitymus, aromaterapiją ir kt.

Kas yra Naujojo amžiaus dievas?

Naujojo amžiaus dievas yra įvairių dievybių iš įvairių panteonų, įskaitant, bet neapsiribojant: graikų panteoną, skandinavų panteoną, egiptiečių panteoną ir hinduizmo panteoną, junginys. Šis dievas dažnai laikomas geranoriška jėga, kuri suinteresuota žmonijos gerove, ir dažnai šaukiasi jo, kad pasaulyje įvyktų teigiamų pokyčių. Naujojo amžiaus praktikuotojai dažnai tiki, kad šis dievas yra prieinamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų religinės priklausomybės, ir kad kiekvienas gali pasinaudoti šia dieviška galia, kad pagerintų savo gyvenimą.

Parašykite komentarą