Nuosavybės būdvardis

Nuosavybinis būdvardis – tai žodis, rodantis nuosavybę arba turėjimą. Nuosavybiniai būdvardžiai paprastai sudaromi prie žodžio galo pridedant galūnę -‘s, pavyzdžiui, „mano automobilio variklis skleidžia juokingą garsą.“

Nuosavybės būdvardžiai visada rašomi prieš daiktavardį, kurį jie keičia, pvz.“ Jie taip pat gali būti po jungiamojo veiksmažodžio, pavyzdžiui, „yra“, kaip antai „Automobilio variklis skleidžia juokingą garsą“.“

Nuosavybės būdvardžiai dažnai painiojami su įvardžiuotiniais įvardžiais, tokiais kaip „mano“, „tavo“, „jo“, „jos“, „jos“, „jos“, „mūsų“ ir „jų“.“ Tačiau yra esminis skirtumas: Turintieji įvardžiai niekada nekeičia formos, nepriklausomai nuo to, ar jų keičiamas daiktavardis yra vienaskaitos, ar daugiskaitos formos. Kita vertus, turintieji būdvardžiai keičia formą priklausomai nuo to, ar jų keičiamas daiktavardis yra vienaskaita, ar daugiskaita. Pavyzdžiui, turėtasis būdvardis „mano“ tampa „mūsų“, kai keičia daugiskaitinį daiktavardį, pvz., „Mūsų automobilio variklis kelia juokingą triukšmą“.“

Kur yra turėtasis būdvardis?

Sakinyje nėra turinio būdvardžio.

Kokie yra 5 turtinių įvardžių pavyzdžiai?

1. Mano

2. Jūsų

3. Jo

4. Jos

5. Jų

Kokios yra turtinių būdvardžių vartojimo taisyklės?

Nuosavybiniai būdvardžiai vartojami norint nurodyti, kam ar kam priklauso objektas arba kas su juo susijęs. Paprastai jie vartojami prieš daiktavardį ir sutampa su daiktavardžiu pagal giminę, skaičių ir galūnę. Pavyzdžiui, sakinyje „Tai mano knyga“ prieš daiktavardį „knyga“ vartojamas būdvardis „mano“, kuris rodo, kad knyga priklauso kalbėtojui.

Vartojant įvardžiuotinius būdvardžius reikia nepamiršti keturių pagrindinių taisyklių:

1. Nuosavybės būdvardžiai turi sutapti su daiktavardžiu, kurį jie keičia, pagal giminę, skaičių ir galūnę.

2. Nuosavybės būdvardžiai turi būti rašomi prieš daiktavardį, kurį jie keičia.

3. Nuosavybės būdvardžiai negali būti vartojami atskirai – jie turi būti vartojami su daiktavardžiu.

4. Nuosavybės būdvardžiai nevartojami su savybiniais daiktavardžiais.

Kaip mokyti turtinių būdvardžių?

Nuosavybiniai būdvardžiai vartojami norint parodyti, kam kas priklauso. Jie rašomi prieš daiktavardį ir paprastai neturi daugiskaitos formos.

Norėdami mokyti turtinių būdvardžių, galite pradėti nuo to, kad mokiniai išvardytų jiems priklausančius daiktus. Tada paprašykite mokinių paaiškinti, kaip jie apibūdintų tuos dalykus naudodami turintį būdvardį. Pavyzdžiui, jei jie turi katę, jie gali sakyti: „Tai mano katė.“

Toliau mokiniams galite pateikti daiktavardžių sąrašą ir paprašyti, kad jie parinktų tinkamą turintį būdvardį. Pavyzdžiui, norėdami apibūdinti draugo šunį, jie gali pasirinkti „tavo“.

Galiausiai galite paprašyti mokinių parašyti sakinių, kuriuose vartojami turintieji būdvardžiai. Pavyzdžiui, jie gali parašyti „Tai mano mokytojo stalas.“

Parašykite komentarą