Nuotėkis

Nuotėkis – tai paviršinio vandens srauto rūšis, atsirandanti, kai lietaus ar tirpstančio sniego vanduo teka per žemę, kuri nėra visiškai prisotinta vandens. Taip gali atsitikti, kai žemė yra įšalusi, kai žemė padengta nepralaidžiomis medžiagomis, pavyzdžiui, betonu ar asfaltu, arba kai žemė jau yra prisotinta vandens nuo ankstesnių kritulių. Atsiradus nuotėkiui, jis gali sukelti potvynius, eroziją ir kitas problemas.

Skiriami du pagrindiniai nuotėkio tipai: paviršinis ir požeminis nuotėkis. Paviršinis nuotėkis atsiranda, kai vanduo teka žemės paviršiumi, o požeminis nuotėkis – kai vanduo prasiskverbia į žemę ir teka per dirvožemį ar uolienas.

Paviršinis nuotėkis yra labiausiai paplitusi nuotėkio rūšis. Jį sukelia lietus arba tirpstantis sniegas, kuris teka per žemę. Paviršinis nuotėkis gali sukelti tokias problemas kaip potvyniai, erozija ir tarša.

Požeminis nuotėkis yra retesnis nei paviršinis. Jis atsiranda, kai vanduo prasiskverbia į žemę ir tada teka per dirvožemį ar uolienas. Paviršinis nuotėkis gali sukelti tokių problemų kaip sausra, požeminio vandens išsekimas ir įgriuvos.

Kur vandens cikle yra nuotėkis?

Nuotėkis – tai vanduo, kuris teka žemės paviršiumi ir patenka į upelius, ežerus ir vandenynus. Jis yra pagrindinė vandens ciklo sudedamoji dalis.

Daugiausia nuotėkio susidaro dėl kritulių, pavyzdžiui, lietaus ar sniego. Kai krituliai iškrenta ant žemės, jie gali arba infiltruotis į žemę, arba nubėgti nuo jos paviršiaus. Nuotėkio kiekis priklauso nuo kritulių kiekio, vietovės tipo ir augmenijos kiekio.

Kalvotose ar kalnuotose vietovėse didelė dalis kritulių gali labai greitai nutekėti nuo paviršiaus. Dėl to gali kilti potvynis, jei gruntas nesugebės sugerti nuotėkio arba jei nėra pakankamai natūralių kanalų, į kuriuos galėtų tekėti vanduo.

Lygiose arba blogai nusausintose vietovėse krituliai gali lėtai prasiskverbti į gruntą ir galiausiai tapti požeminiu vandeniu.

Kas yra nuotėkio sinonimas?

Dažniausias žodžio „nuotėkis“ sinonimas yra „drenažas“.“ „Nuotėkis“ taip pat gali reikšti vandenį, kuris nuteka nuo žemės po kritulių, o „drenažas“ gali reikšti natūralų ar dirbtinį paviršinio ir po paviršinio vandens pašalinimą iš teritorijos.

Kas yra vandens nuotėkis?

Nuotėkis apibrėžiamas kaip vandens srautas, atsirandantis, kai kritulių (lietaus, tirpstančio sniego ar drėkinimo) vandens perteklius nuteka nuo žemės paviršiaus. Nuotėkis taip pat gali reikšti vandenį, kuris teka per dirvožemį ir papildo požeminį vandenį. Nuotėkis yra pagrindinis vandens taršos šaltinis miestuose, nes su savimi neša įvairius teršalus, įskaitant variklių alyvą, pesticidus ir trąšas.

Kas yra lietaus nuotėkis?

Nuotėkis – tai vanduo, kuris po liūties teka žemės paviršiumi ir galiausiai patenka į upę ar ežerą. Susidarančio nuotėkio kiekis priklauso nuo vietovės tipo, kritulių kiekio ir lietaus intensyvumo.

Parašykite komentarą