Nupjauti

Terminas „cut off“ reiškia ką nors nutraukti arba nutraukti. Elektros inžinerijos kontekste išjungimas yra elektroninis prietaisas, naudojamas srovės srautui grandinėje nutraukti. Nupjovimo kanalai paprastai naudojami siekiant apsisaugoti nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų.

Ką reiškia nukirpti NEET kalboje?

NEET atrankos riba – tai minimalus balų skaičius, kurio reikia norint patekti į medicinos koledžus.

Kokius žodžius reiškia nupjauti?

Yra keletas žodžių, kurie, priklausomai nuo konteksto, gali reikšti nukirpti. Šie žodžiai yra šie: nukirsti, nukirsti, nukirsti, nupjauti, nupjauti ir nupjauti.

Kas yra iškarpymo data?

Nutraukti – tai konkreti diena arba data, po kurios kas nors nebebus priimama arba svarstoma. Pavyzdžiui, darbo paraiškoje gali būti nurodyta galutinė data – birželio 1 d., t. y. paraiškos, gautos po šios datos, nebus svarstomos.

Kuri yra teisinga riba ar nukirtimas?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes abi formos laikomos teisingomis. Apskritai amerikiečių anglų kalboje labiau mėgstama rašyti „cut off“, o britų kalboje – „nukirpti“. Tačiau abi formos vartojamos abiejose anglų kalbos atmainose, todėl nereikia nerimauti, kurią iš jų vartoti.

Parašykite komentarą