Nusikalstamumo prevencija

Terminas „nusikaltimų prevencija“ dažniausiai vartojamas kalbant apie aktyvias priemones, kurių imamasi siekiant sumažinti nusikalstamos veikos atsiradimo tikimybę. Jis taip pat vartojamas apibūdinti priemonėms, kurių imamasi siekiant sumažinti nusikaltimo poveikį jam jau įvykus.

Nusikaltimų prevencijos strategijoje galima taikyti įvairias strategijas. Tai, be kita ko, policijos dalyvavimo ir stebėjimo didinimas, geresnis apšvietimas ir apsauga viešose vietose, švietimo ir visuomenės informavimo kampanijos bei tikslinės intervencijos į rizikos grupes.

Nusikaltimų prevencijos priemonių sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant nusikaltimų rūšį, į kurią orientuojamasi, konkrečias vietovės, kurioje įgyvendinamos priemonės, ypatybes ir turimus išteklius.

Apskritai nusikaltimų prevencijos strategijos, kurios grindžiamos rizikos ir galimybių principais, greičiausiai bus sėkmingesnės nei tos, kurios nėra grindžiamos rizikos ir galimybių principais. Tai reiškia, kad priemonės, kuriomis siekiama sumažinti nusikaltimų padarymo galimybes arba apsunkinti nusikaltėlių veiklą, yra veiksmingesnės nei tos, kuriomis siekiama tik nubausti nusikaltėlius.

Kodėl reikalinga nusikalstamumo prevencija?

Nusikaltimų prevencija reikalinga dėl daugelio priežasčių. Viena iš priežasčių yra ta, kad nusikalstamumas gali turėti neigiamą poveikį asmenims, šeimoms ir bendruomenėms. Nusikaltimai gali sukelti baimę, žalą ir finansinius nuostolius. Dėl nusikaltimų taip pat gali kilti socialinių problemų, pavyzdžiui, benamystė, piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis ir psichikos sveikatos problemos.

Kita priežastis, kodėl nusikaltimų prevencija reikalinga, yra ta, kad ji gali padėti sumažinti nusikaltimų išlaidas. Nusikalstamumo išlaidas sudaro policijos ir teismų išlaidos, taip pat viktimizacijos išlaidos. Nusikalstamumas taip pat sukelia visuomenei nuostolių dėl prarasto produktyvumo ir gyvenimo kokybės.

Nusikaltimų prevencija taip pat reikalinga, nes ji gali padėti padaryti bendruomenes saugesnes ir patogesnes gyventi. Dėl nusikaltimų bendruomenės gali jaustis nesaugios ir nepriimtinos. Taip pat gali būti sunku rasti būstą, darbą ir svarbiausias paslaugas.

Nusikalstamumo prevencija gali būti vykdoma įvairiais būdais. Kai kurie iš labiausiai paplitusių metodų apima paramos teikimą rizikos grupei priklausantiems asmenims ir šeimoms, aktyvesnį bendruomenės dalyvavimą ir išteklių prieinamumo didinimą.

Kokie yra nusikaltimų prevencijos būdai?

Vieno atsakymo į klausimą, kaip užkirsti kelią nusikaltimams, nėra, nes geriausias būdas priklauso nuo nusikaltimo rūšies ir konkrečių aplinkybių. Tačiau keletas bendrų patarimų, kaip užkirsti kelią nusikaltimams, yra šie:

-Padidinkite saugumo priemones, pavyzdžiui, spynas, signalizaciją ir apšvietimą namuose ir įmonėse

-pasirūpinkite, kad vertingi daiktai nebūtų paliekami matomoje vietoje

-Stebėkite aplinką ir praneškite policijai apie įtartiną veiklą

-mokyti vaikus apie asmeninį saugumą ir nepažįstamų žmonių keliamą pavojų

-Remti bendruomenės programas, kurios suteikia galimybių ir mentorystės rizikos grupei priklausančiam jaunimui

Ką studentas gali padaryti, kad užkirstų kelią nusikaltimams?

Yra keletas dalykų, kuriuos studentas gali padaryti, kad užkirstų kelią nusikalstamumui. Kai kurie iš jų yra šie: stebėti aplinką, nevaikščioti vieniems naktį, nesinešioti su savimi vertingų daiktų ir būti atsargiems bendraujant su nepažįstamaisiais. Be to, mokiniai gali pranešti apie įtartiną veiklą valdžios institucijoms, taip pat gali įsitraukti į bendruomenės programas, kuriomis siekiama mažinti nusikalstamumą.

Kokios yra 3 nusikalstamumo prevencijos rūšys?

Trys nusikaltimų prevencijos rūšys yra pirminė, antrinė ir tretinė nusikaltimų prevencija. Pirminė nusikalstamumo prevencija skirta tam, kad nusikaltėliams būtų sunkiau daryti nusikaltimus. Tai galima padaryti tokiomis priemonėmis kaip geresnė apsauga, didesnis apšvietimas ir visuomenės švietimo kampanijos. Antrinė nusikalstamumo prevencija orientuota į tai, kad teisėsaugos institucijoms būtų lengviau sugauti nusikaltėlius po to, kai jie padarė nusikaltimą. Tai galima padaryti naudojant stebėjimo kameras, DNR duomenų bazes ir geresnį policijos mokymą. Tretinė nusikalstamumo prevencija orientuota į tai, kad nusikaltėliams, išėjusiems į laisvę, būtų sunkiau vėl nusikalsti. Tai gali būti daroma per tokius dalykus kaip pusiaukelės namai, darbo mokymo programos ir konsultavimo paslaugos.

Parašykite komentarą