Nuteistasis

Nuteistasis – tai asmuo, kuris buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo ir atlieka laisvės atėmimo bausmę. Šis terminas taip pat gali reikšti asmenį, kuris buvo nuteistas už nusikaltimą, bet dar nebuvo nuteistas.

Kokia yra nuteistojo bausmė?

Nuteistojo apibrėžimas yra „asmuo, teismo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo ir nuteistas.“ Taigi sakinys, kuriame vartojamas žodis „nuteistasis“, gali būti toks: „Nuteistasis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.“

Kuo skiriasi nuteistasis nuo nusikaltėlio?

Nusikaltėlis yra asmuo, padaręs nusikaltimą, o nuteistasis – asmuo, kuris buvo nuteistas už nusikaltimą. Taigi nusikaltėlis yra asmuo, padaręs veiką, už kurią baudžiama pagal įstatymą, o nuteistasis – asmuo, kurį teismas pripažino kaltu dėl nusikaltimo.

Koks yra žodžio nuteisti sinonimas?

Žodžio nuteistasis sinonimas yra „kalinys.“

Ką reiškia nuteisti už nusikaltimą?

Apkaltinamasis nuosprendis – tai oficialus teismo arba prisiekusiųjų pripažinimas, kad asmuo yra kaltas dėl nusikaltimo.

Parašykite komentarą