Omission

Aplaidumas – tai neveikimas, kuris gali būti nusikaltimas arba civilinis nusižengimas (deliktas). Tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl neveikimo, paprastai turi egzistuoti pareiga veikti, t. y. teisinė prievolė atlikti veiksmus, kurių asmuo neatliko. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto savininko pareiga yra užtikrinti, kad jo patalpos būtų saugios lankytojams; jei jis to nepadaro ir dėl to kas nors susižaloja, jam gali būti taikoma atsakomybė dėl aplaidumo.

Baudžiamojoje teisėje už neveikimą baudžiama tik tuo atveju, jei tai aiškiai numatyta įstatyme, t. y. jei yra konkretus įstatymas, kuriame teigiama, kad ko nors nepadarymas yra nusikaltimas. Pavyzdžiui, nėra bendros pareigos gelbėti žmogų, kuriam gresia pavojus, tačiau yra specialūs įstatymai, pagal kuriuos nepadėti žmogui, kuriam gresia pavojus, jei galite tai padaryti nekeldami pavojaus sau, laikoma nusikaltimu.

Kai kuriais atvejais neveikimas gali būti ir nusikaltimas, ir deliktas. Pavyzdžiui, jei tėvai nesuteikia savo vaikui tinkamo maisto ir drabužių, jie gali būti atsakingi dėl aplaidumo už vaiko patirtus sužalojimus, taip pat jie gali būti kalti dėl nusikalstamos veikos – vaiko nepriežiūros.

Kas yra žodžio praleidimas?

praleidimas – tai veiksmas, kai kažkas praleidžiama arba neįtraukiama. Lingvistikoje praleidimas – tai garsų, žodžių ar frazių, kurie užbaigtų gramatinį sakinį, neįtraukimas. Praleidimai gali būti tyčiniai arba netyčiniai.

Kas yra praleidimas bendravime?

Išleidimas – tai veiksmas, kai kas nors praleidžiama arba neįtraukiama. Bendraujant praleidimas gali reikšti žodžio ar frazės praleidimą kalbant arba informacijos praleidimą rašant. Praleidimas taip pat gali reikšti pranešimo neišsiuntimo arba negavimo veiksmą.

Kas yra praleidimo veiksmas?

neveikimas – tai neveikimas, kai yra pareiga tai padaryti. Tai aplaidumo rūšis.

Ką reiškia praleidimas raštu?

Rašytiniuose tekstuose praleidimas yra veiksmas, kai kažkas praleidžiama, paprastai informacija. praleidimai gali būti tyčiniai arba netyčiniai, jie gali atsirasti tiek sakytinėje, tiek rašytinėje kalboje. Tyčiniai praleidimai dažnai naudojami siekiant sukurti dviprasmybę arba suklaidinti skaitytoją ar klausytoją. Netyčinis praleidimas gali įvykti, kai kalbėtojas ar rašytojas nežino atitinkamos informacijos arba pamiršta ją įtraukti.

Parašykite komentarą