Organinis junginys

Organinis junginys – tai junginys, kuriame yra bent vienas anglies atomas. Didžiojoje daugumoje organinių junginių taip pat yra vandenilio atomų, nors yra ir keletas išimčių (pvz.g. boranai, silanai ir karbenai). Organinių junginių tyrimas vadinamas organine chemija.

Organiniai junginiai gali būti klasifikuojami įvairiais būdais, dažniausiai pagal funkcinę grupę. Funkcinė grupė – tai grupė atomų, kurie molekulei, kurioje jie yra, suteikia tam tikrą cheminę funkciją. Dažniausiai organiniuose junginiuose aptinkamos šios funkcinės grupės:

-angliavandeniliai: molekulės, sudarytos tik iš anglies ir vandenilio atomų

-Alkanai: angliavandeniliai, kurių anglies atomai tarpusavyje sujungti viengubomis jungtimis

-alkenai: angliavandeniliai, kuriuose anglies atomai tarpusavyje sujungti dvigubomis jungtimis

-alkinai: angliavandeniliai, kuriuose anglies atomai tarpusavyje sujungti trigubomis jungtimis

-aromatiniai junginiai: molekulės, turinčios vieną ar daugiau aromatinių žiedų (i.e. šešių narių anglies žiedai, kuriuose pakaitomis yra dvigubų ir viengubų ryšių)

-alkoholiai: molekulės, turinčios hidroksilo grupę (-OH)

-aldehidai: molekulės, turinčios karbonilo grupę (-CO)

-ketonai: molekulės, turinčios karbonilo grupę (-CO)

-rūgštys: molekulės, turinčios rūgštinę grupę (-COOH)

-esteriai: molekulės

Kas yra organinis junginys ir pavyzdžiai?

Organinis junginys yra molekulė, kurioje yra bent vienas anglies atomas. Yra daug skirtingų organinių junginių rūšių, tačiau visuose juose yra anglies. Dažniausi organinių junginių pavyzdžiai: etanolis, metanas ir acto rūgštis.

Kokie yra 3 organiniai junginiai?

Organiniai junginiai – tai molekulės, kuriose yra anglies atomų. Yra daug įvairių organinių junginių tipų, tačiau trys labiausiai paplitę yra angliavandeniai, lipidai ir baltymai.

Angliavandeniai yra molekulės, sudarytos iš anglies, vandenilio ir deguonies atomų. Jų galima rasti tokiuose maisto produktuose kaip duona, makaronai, ryžiai ir bulvės.

Lipidai yra molekulės, sudarytos iš anglies, vandenilio ir deguonies atomų. Jų galima rasti tokiuose maisto produktuose kaip sviestas, kiaušiniai ir šoninė.

Baltymai yra molekulės, sudarytos iš anglies, vandenilio, azoto ir deguonies atomų. Jų galima rasti tokiuose maisto produktuose kaip mėsa, paukštiena ir žuvis.

Kas yra organinis ir neorganinis junginys?

Junginys – tai molekulė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų cheminių elementų. Pavyzdžiui, vandens molekulę sudaro du vandenilio atomai, sujungti su vienu deguonies atomu.

Priešingai, elementas yra gryna medžiaga, kurios cheminėmis priemonėmis negalima suskaidyti į paprastesnes medžiagas. Pavyzdžiui, elementas anglis gamtoje randamas kaip grafitas ir deimantas.

Organiniai junginiai yra tokie, kuriuose yra anglies atomų. Didžiojoje daugumoje organinių junginių taip pat yra vandenilio atomų. Kiti bendri organinių molekulių elementai yra deguonis, azotas ir siera.

Neorganiniai junginiai yra tie, kuriuose nėra anglies atomų. Didžiojoje daugumoje neorganinių junginių nėra vandenilio atomų. Kiti įprasti neorganinių trąšų elementai yra deguonis, azotas ir siera.

Kokie yra 20 junginių pavyzdžių?

1. Vanduo (H₂O)

2. Anglies dioksidas (CO₂)

3. Druska (NaCl)

4. Cukrus (C₁₀H₁₂O₅)

5. Alkoholis (C₂H₅OH)

6. Actas (CH₃COOH)

7. Gyvsidabris (Hg)

8. Sidabras (Ag)

9. Auksas (Au)

10. Varis (Cu)

11. Geležis (Fe)

12. Alavas (Sn)

13. Švinas (Pb)

14. Geriamoji soda (NaHCO₃)

15. Skalbimo soda (Na₂CO₃)

16. Amoniakas (NH₃)

17. Karbamidas (CO(NH₂)₂)

18. Vandenilio peroksidas (H₂O₂)

19. Azoto rūgštis (HNO₃)

20. Sieros rūgštis (H₂SO₄)

Parašykite komentarą