Osmotinis slėgis

Osmotinis slėgis – tai hidrostatinis slėgis, kurį reikia taikyti tirpalui, kad vanduo nepatektų į vidų per pusiau pralaidžią membraną. Osmotinis slėgis yra tirpalo koncentracijos funkcija ir paprastai išreiškiamas osmolais (mmol) tirpalo litre tirpalo.

Koks yra osmosinio slėgio tikslas?

Tirpalo osmosinis slėgis – tai hidrostatinis slėgis, kurį reikia taikyti tirpalui, kad būtų išvengta osmoso iš gryno tirpiklio į tirpalą. Osmosinis slėgis yra kolizinė savybė, t. y. jis priklauso nuo tirpiklio ir tirpiklio dalelių santykio, bet ne nuo tirpiklio ar tirpiklio tapatybės.

Koks yra osmosinio slėgio pavyzdys?

Osmotinis slėgis yra hidrostatinio slėgio rūšis. Tai slėgis, kurio reikia, kad neįvyktų osmosas. Osmozė – tai vandens molekulių judėjimas iš didelės vandens koncentracijos srities į mažos koncentracijos sritį. Slėgis, kurio reikia, kad tai neįvyktų, vadinamas osmosiniu slėgiu.

Kas yra osmosinis slėgis quizlet?

Osmotinis slėgis – tai slėgis, kurio reikia, kad per pusiau pralaidžią membraną nepatektų grynasis tirpiklio molekulių srautas. Tirpalo osmosinį slėgį lemia tirpalo tirpalo tirpalų dalelių skaičius.

Ką reiškia didelis osmosinis slėgis?

Didelis osmosinis slėgis reiškia, kad tirpale yra didelė ištirpusių dalelių koncentracija. Dėl to per pusiau pralaidžią membraną susidaro didesnis osmosinio slėgio gradientas, todėl į tirpalą patenka daugiau vandens.

Parašykite komentarą