Pacifizmas

Pacifizmas yra priešinimasis karui ir smurtui. Tai įsitikinimas, kad visi konfliktai gali ir turi būti sprendžiami taikiomis priemonėmis. Pacifistai paprastai pasisako už diplomatijos, derybų ir kitų neprievartinių metodų naudojimą konfliktams užbaigti.

Pacifizmas – filosofija arba politinis judėjimas, raginantis susilaikyti nuo visų formų fizinio, psichologinio ar emocinio smurto. Terminas „pacifizmas“ kilęs iš lotyniško žodžio pax, reiškiančio „taika“.“ Pacifizmas dažnai siejamas su antikariniu judėjimu, tačiau jis nebūtinai nepritaria bet kokiam jėgos naudojimui, o tik jėgos naudojimui agresyviais ar ekspansionistiniais tikslais.

Koks yra pacifizmo pavyzdys?

pacifizmo pavyzdys yra įsitikinimas, kad karas niekada nepateisinamas ir kad visi konfliktai turėtų būti sprendžiami taikiomis priemonėmis. Pacifistai paprastai priešinasi bet kokios formos smurto naudojimui ir tiki, kad meilė ir užuojauta yra vieninteliai tikri ilgalaikės taikos šaltiniai.

Kokios religijos yra pacifistinės?

Pacifizmą propaguoja kelios religijos, įskaitant budizmą, krikščionybę, induizmą, islamą, džainizmą, sikhizmą ir kvakerizmą. Kiekviena religija turi savų taikos skatinimo priežasčių, tačiau bendros temos yra tikėjimas, kad visa gyvybė yra šventa, kad smurtas niekada nepateisinamas ir kad meilė ir užuojauta yra didžiausios dorybės.

Ką Biblija sako apie pacifizmą?

Biblijoje pacifizmas nėra aiškiai pripažįstamas ar smerkiamas, tačiau yra daug ištraukų, kurias galima interpretuoti kaip palaikančias taikos ir nesmurto idėją. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kad reikia mylėti savo priešus ir atsukti kitą skruostą susidūrus su smurtu, o apaštalas Paulius ragina krikščionis gyventi taikoje su visais.

Biblijoje taip pat yra daug istorijų apie žmones, kurie smurto akivaizdoje pasirinko nesmurtą, pavyzdžiui, istorija apie Mozę, išvedusį izraelitus iš Egipto vergijos, arba istorija apie Esterą, išgelbėjusią savo tautą nuo genocido.

Galiausiai tai, ar kas nors interpretuoja Bibliją kaip palaikančią pacifizmą, ar ne, yra asmeninės interpretacijos reikalas.

Kas lemia, kad žmogus yra pacifistas?

Pacifistas – tai žmogus, kuris tiki taikos ir neprievartos principais. Pacifizmas dažnai siejamas su antikariniu judėjimu irPacifistai paprastai nepritaria smurto naudojimui bet kokiomis aplinkybėmis, net ir savigynos atveju.

Parašykite komentarą