Padirbinėjimas

Dokumento klastojimas – tai dokumento gaminimas arba keitimas siekiant apgauti. Klastojimas yra viena iš sukčiavimo formų, todėl yra sunkus nusikaltimas.

Egzistuoja daugybė skirtingų klastojimo tipų, tačiau kai kurie iš labiausiai paplitusių yra šie:

– esamo dokumento, pavyzdžiui, čekio ar testamento, pakeitimas

– naujo dokumento, skirto apgauti, pavyzdžiui, suklastoto asmens tapatybės dokumento ar diplomo, sukūrimas

– kieno nors parašo imitavimas

Dokumentų klastojimą gali būti sunku nustatyti, nes dokumento pakeitimai gali būti labai subtilūs. Tačiau yra keletas požymių, kurie gali rodyti, kad dokumentas buvo suklastotas, pvz:

– datos ar laiko neatitikimai

– rašybos ar gramatinės klaidos

– neįprasta arba neteisinga formuluotė

– rašysenos ar šrifto pakeitimai

Jei įtariate, kad dokumentas buvo suklastotas, svarbu kuo greičiau kreiptis į specialistą.

Kokia yra dažniausiai pasitaikanti klastotė?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai labai priklauso nuo konkrečių klastojimo aplinkybių ir konteksto. Tačiau kai kurios iš labiausiai paplitusių klastojimo rūšių yra parašų, dokumentų ir pinigų padirbinėjimas.

Ar klastojimas yra nusikaltimas Džordžijoje?

Taip, klastojimas yra sunkus nusikaltimas Džordžijoje. Pagal Džordžijos įstatymus klastojimas apibrėžiamas kaip „melagingas rašytinio dokumento pagaminimas arba pakeitimas, siekiant apgauti.“ O.C.G.A. 16-9-1. Pirmojo laipsnio klastojimas yra sunkus nusikaltimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu ne mažiau kaip vieneriems ir ne daugiau kaip dešimčiai metų. O.C.G.A. 16-9-3.

Ar klastojimas yra sunkus nusikaltimas Floridoje?

Taip, klastojimas yra sunkus nusikaltimas Floridoje. Pagal Floridos įstatymus klastojimas apibrėžiamas kaip „netikro ar suklastoto dokumento, kuris yra arba kuriuo siekiama tapti, arba kuris, jei jis yra užpildytas, yra suklastotas, pakeitimas, išleidimas ar laikymas, turint tikslą apgauti:

1. Testamentas, kodifikuotas testamentas, aktas, patikėjimo aktas, hipoteka, nuoma, susitarimas, sutartis, sertifikatas, čekis, projektas, vekselis, vekselis, depozitinis vekselis, akredityvas, konosamentas, važtaraštis, siuntos kvitas, sandėlio kvitas, leidimas, licencija, akcijų sertifikatas, indėlio sertifikatas, registracijos sertifikatas, narystės sertifikatas, sąskaitos išrašas arba dokumentas, išduotas Jungtinių Amerikos Valstijų arba bet kurio jų pareigūno, departamento ar agentūros, arba bet kurios valstijos, teritorijos, apskrities, savivaldybės ar apygardos, arba pagal jų įgaliojimus;

2. bet kurios valstybinės ar privačios korporacijos akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių emisijos dalis;

3. Jungtinių Valstijų, bet kurios valstijos, teritorijos, apygardos, savivaldybės ar apylinkės, užsienio vyriausybės ar šalies išleista valiutos, pašto ženklų ar kitokio įsiskolinimo įrodymo ar pinigų emisijos dalis;

4. Aktas, testamentas, kodicilas, sutartis, pavedimas, teismo sprendimas ar kitas dokumentas, kuriame užfiksuotas atliktas veiksmas ar įvykis ir kuris nėra užregistruotas oficialiuose apygardos, kurioje buvo atliktas veiksmas, registruose

Kokios yra 3 klastojimo rūšys?

Trys klastojimo rūšys: klastojimas, padirbinėjimas ir sukčiavimas.

1. Padirbinėjimas – tai neteisėtas pinigų ar kitų daiktų gaminimas, siekiant juos pateikti kaip tikrus.

2. Klastotė – tai netikro dokumento ar parašo sukūrimas siekiant apgauti.

3. Sukčiavimas – tai tyčinis faktų iškraipymas, siekiant gauti ką nors vertingo.

Parašykite komentarą