Pagirti

Pagyrimas – tai pagyrimas arba susižavėjimas. Šis terminas gali būti vartojamas kalbant apie oficialų pagyrimą arba neformalesnę teigiamo grįžtamojo ryšio išraišką.

Kuo skiriasi žodžiai komentuoti ir rekomenduoti?

Pagrindinis skirtumas tarp žodžių comment ir commend yra tas, kad comment yra pastaba ar pastebėjimas apie ką nors ar ką nors, o commend yra pagyrimas ar pritarimas.

Komentaras gali būti vartojamas kaip veiksmažodis, daiktavardis arba būdvardis, o pagyrimas gali būti vartojamas tik kaip veiksmažodis.

Komentaras gali būti vartojamas neigiamai, norint išreikšti kritiką, o pagirti – visada teigiamai.

Pateikiame keletą pavyzdinių sakinių:

Mokytojas išsakė pastabą apie mano darbą.

Norėčiau jus pagirti už jūsų sunkų darbą.

Kaip vartojate žodį pagirti?

Žodis „commend“ gali būti vartojamas kaip veiksmažodis, reiškiantis pagirti arba rekomenduoti ką nors ar ką nors. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Pagirti jus už sunkų darbą“ arba „Pagirti šį restoraną už puikų aptarnavimą“.“

Turiu jus pagirti?

Turiu jus pagirti už jūsų sunkų darbą.

Ką reiškia labai pagirti?

Frazė „labai pagirti“ dažniausiai vartojama norint išreikšti stiprų pritarimą arba susižavėjimą. Pavyzdžiui, žmogui, kuris labai sunkiai dirbo prie projekto, galite pasakyti: „Labai gerai vertinu jūsų pastangas“.

Parašykite komentarą