Pagonybė

Pagonybė yra plati sąvoka, vartojama apibūdinti įvairioms neabraomiškoms, į žemę orientuotoms religijoms. Dauguma pagonių garbina dievų ir deivių panteoną, daugelis tiki sielos reinkarnacija. Pagonybė dažnai laikoma „gamtos religija“ dėl pagarbos gamtos pasauliui.

Pagonybė neturi centralizuoto autoriteto ar šventraščio, todėl jos tikėjimai ir praktika labai skiriasi. Kai kurie pagonys laikosi konkrečios pagoniškos tradicijos, o kiti praktikuoja eklektiškesnę pagonybės formą.

Pagonybė nėra monolitinė religija; nėra vieno tikėjimų ar praktikų rinkinio, kurio laikytųsi visi pagonys. Tačiau pagonys turi tam tikrų bendrų bruožų. Daugelis pagonių tiki „dieviškojo moteriškumo“ sąvoka, t. y. idėja, kad moteriškasis principas yra lygus vyriškajam arba už jį didesnis. Daugelis taip pat tiki magija ir gamtos galia.

Ar Kalėdos yra pagoniška šventė?

Ne, Kalėdos nėra pagoniška šventė. Kalėdos yra krikščioniška šventė, kuria švenčiamas Jėzaus Kristaus gimimas.

Kokios religijos laikomos pagoniškomis?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes „pagonybės“ apibrėžimas yra šiek tiek subjektyvus ir gali skirtis priklausomai nuo to, kieno paklausiate. Tačiau apskritai pagonybė paprastai siejama su bet kuria religija ar tikėjimo sistema, kuri nėra monoteistinė (t. y.e. negarbina vieno, visagalio dievo). Tai apima politeistines religijas, tokias kaip induizmas ir senovės graikų mitologija, taip pat animistines tikėjimo sistemas, kuriose garbinamos gamtos dvasios arba protėvių dvasios. Kai kurie žmonės pagonimis laiko ir vikką bei kitas šiuolaikinio raganavimo formas, nors tai yra diskusijų objektas.

Kas laikomas pagonimi?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes terminą „pagonis“ skirtingi žmonės vartoja skirtingai. Apskritai pagonis – tai žmogus, kuris neišpažįsta tradicinių abraominių religijų (judaizmo, krikščionybės ir islamo), o vadovaujasi politeistine arba panteistine tikėjimo sistema. Tai gali būti žmonės, garbinantys graikų ar romėnų dievus, keltų dievybes, skandinavų dievus ar net šiuolaikinius pagonių dievus.

Kuo tiki pagonys?

Pagonys tiki įvairiais dalykais, įskaitant, bet neapsiribojant:

-Daugelio dievybių, dažnai suskirstytų į panteonus, egzistavimas

-Gamtos ir natūralaus pasaulio svarba

-Magijos egzistavimas ir jos vaidmuo pasaulyje

-Asmeninės patirties ir intuicijos svarba

-Laiko ir egzistencijos cikliškumas

Pagonių tikėjimai labai skiriasi, todėl vieno atsakymo į šį klausimą nėra. Skirtingi pagonys gali tikėti skirtingais dalykais, o tai, kuo tiki vienas pagonis, gali nepatikti kitam.

Parašykite komentarą