Pakaitinis

Sąvoka „kaitaliojimas“ reiškia pasikartojantį įvykių ar veiklos modelį. Šį dėsningumą galima stebėti įvairiose srityse – nuo gamtos pasaulio iki žmogaus elgesio. Kintamoji srovė dažnai vyksta ciklais, o kiekvieną ciklą sudaro dvi ar daugiau skirtingų fazių. Pavyzdžiui, dienos ir nakties kaita yra natūralus ciklas, kuris kartojasi kasdien. Kintamąją srovę taip pat galima pastebėti žmonių elgesyje, pavyzdžiui, darbo ir laisvalaikio veiklos kaitaliojimas.

Kaita būdinga daugeliui natūralių ir dirbtinių sistemų. Dažnai sakoma, kad kintamosios sistemos yra „dinamiškos“, nes jos nuolat kinta. Ši kaita gali būti reguliari ir nuspėjama, kaip dienos ir nakties ciklas, arba nereguliari ir nenuspėjama, kaip žmogaus elgesys.

Alteracija gali būti naudinga priemonė sudėtingoms sistemoms tirti. Stebėdami įvykių ar veiksmų kaitą, tyrėjai gali suprasti pagrindinę sistemos struktūrą. Kintamoji srovė taip pat gali būti naudojama hipotezėms apie sistemos veikimą kelti. Pavyzdžiui, darbo ir laisvalaikio veiklos kaitaliojimas gali būti naudojamas hipotezėms apie darbo vaidmenį žmogaus gyvenime kelti.

Koks kitas žodis reiškia kaitaliojimas?

Žodis „kaitaliojimas“ gali reikšti arba kaitaliojimo veiksmą, arba būseną, kai kaitaliojama. Todėl panašios reikšmės žodžiai yra „posūkis“, „kaita“ ir „sukimasis“.

Kas yra kintamoji srovė biologijoje?

Biologijoje kaitaliojimas – tai procesas, kurio metu organizmas per savo gyvenimo ciklą patiria dvi aiškiai skirtingas vystymosi formas. Pavyzdžiui, daugelis augalų pakaitomis dauginasi aseksualiai ir lytiškai. Alternatyva taip pat gali reikšti nuoseklų skirtingų rūšių kartų atsiradimą, kaip augalų kartų kaita.

Ar kaitaliojimas reiškia pokytį?

Kintamoji srovė paprastai reiškia pokytį, ypač pasikartojantį pokytį. Pavyzdžiui, muzikoje tai reiškia kompozicinę techniką, kai dvi ar daugiau melodinių linijų susipina tarpusavyje, paprastai pasikartojančiu raštu. Biologijoje kartų kaita – tai procesas, kurio metu daugialąsčiai organizmai išgyvena du skirtingus gyvenimo ciklus: vieną, kurio metu atskiros ląstelės dalijasi, kad susidarytų naujos ląstelės (gametofito karta), ir kitą, kurio metu ląstelės susilieja, kad susidarytų naujas individas (sporofito karta).

Koks yra alternatyvos pavyzdys?

kaitaliojimas – gramatikoje vartojamas terminas, apibūdinantis panašių žodžių ar frazių pasikartojimą vienas po kito einančių sakinių pradžioje. Dažnai vartojamas siekiant retorinio ar poetinio efekto.

Pavyzdžiui, Čarlzo Dikenso (Charles Dickens) romano „Pasaka apie du miestus“ (A Tale of Two Cities) įžanginėse eilutėse kaitaliojimas naudojamas siekiant dramatinio efekto:

„Tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai, tai buvo išminties amžius, tai buvo kvailybės amžius, tai buvo tikėjimo epocha, tai buvo netikėjimo epocha, tai buvo šviesos metas, tai buvo tamsos metas, tai buvo vilties pavasaris, tai buvo nevilties žiema, mes turėjome viską prieš akis, prieš mus nebuvo nieko, visi ėjome tiesiai į Dangų, visi ėjome tiesiai į priešingą pusę – trumpai tariant, tas laikotarpis buvo toks panašus į dabartinį, kad kai kurie triukšmingiausi autoritetai primygtinai reikalavo, kad jis būtų vertinamas tik geruoju ar bloguoju, lyginant jį tik su aukščiausiuoju laipsniu.“

Parašykite komentarą