Pakeitimas

Pakeitimas – tai dokumento, paprastai konstitucijos arba įstatymo, pakeitimas arba papildymas. Pakeitimai dažnai naudojami siekiant patobulinti dokumentą arba jį sukonkretinti.

Kai daroma konstitucijos pataisa, paprastai tai daroma pritarus žmonėms, kurie pirmiausia parašė konstituciją. Taip yra todėl, kad konstitucija turėtų būti dokumentas, kuriame išdėstyti svarbiausi šalies ar vyriausybės principai, ir jos pakeitimai neturėtų būti daromi lengvabūdiškai.

Yra dviejų rūšių pakeitimai: esminiai ir techniniai. Esminiai pakeitimai – tai pakeitimai, keičiantys dokumento prasmę, o techniniai pakeitimai – tai pakeitimai, kurie nekeičia dokumento prasmės, o tik jį paaiškina arba patikslina.

Dokumento keitimo procesas gali skirtis priklausomai nuo pačiame dokumente nustatytų taisyklių. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucija gali būti iš dalies pakeista tik dviem trečdaliais Atstovų Rūmų ir Senato narių balsų, o po to – trims ketvirtadaliams valstijų balsuojant už ratifikavimą.

Kokios yra 4 pataisų rūšys?

Keturios pataisų rūšys:

1. Pakeitimų siūlymas

2. Ratifikacinės pataisos

3. Konstitucijos keitimas

4. Konstitucijos keitimas

Kokios yra 10 pataisų eilės tvarka?

Pirmosios dešimt Jungtinių Valstijų Konstitucijos pataisų bendrai vadinamos Teisių bilietu. Teisių bilis garantuoja tam tikras pagrindines visų amerikiečių teises ir laisves, įskaitant teisę į religijos, žodžio ir susirinkimų laisvę, teisę nešioti ginklą, teisę į greitą ir viešą prisiekusiųjų teismą ir teisę į apsaugą nuo nepagrįstos kratos ir konfiskavimo.

1. Religija ir saviraiška

2. Teisė nešiotis ginklus

3. Teisė į greitą ir viešą bylos nagrinėjimą

4. Teisė į apsaugą nuo nepagrįstos kratos ir konfiskavimo

5. Teisė į tinkamą teismo procesą

6. Teisė į prisiekusiųjų teismą baudžiamosiose bylose

7. Teisė į advokatą baudžiamosiose bylose

8. Teisė į privatumą

9. Teisė į susirinkimų laisvę

10. Teisė į peticijų laisvę

Kas yra pakeitimas sakinyje?

Pakeitimas – tai dokumento pakeitimas arba papildymas. Gramatikoje pataisa yra sakinio pakeitimas arba papildymas.

Kodėl ši pataisa yra svarbi?

Ši pataisa yra svarbi, nes saugo asmenų teisę nešiotis ginklus. Ši pataisa yra viena prieštaringiausių ir daugiausiai diskusijų sukėlusių Konstitucijos pataisų. Ši pataisa aiškinama įvairiai, tačiau dažniausiai aiškinama, kad ja saugoma asmenų teisė nešiotis ginklą savigynai.

Parašykite komentarą