Paklausos kreivė

Paklausos kreivė – tai grafinis vaizdas, rodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų vartotojas nori ir gali įsigyti skirtingomis kainomis. Paklausos kreivė yra nuožulni žemyn, o tai reiškia, kad didėjant kainoms vartotojai perka mažiau prekės ar paslaugos. Paklausos kreivė taip pat vaizduoja ribinį naudingumą, kurį vartotojas gauna iš kiekvieno papildomo prekės ar paslaugos vieneto. Kuo paklausos kreivė statesnė, tuo didesnį ribinį naudingumą vartotojas gauna iš kiekvieno papildomo vieneto.

Kas lemia paklausos kreivę?

Paklausos kreivė – tai grafinis vaizdas, rodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų bus nupirkta skirtingomis kainomis. Paklausos kreivė yra nuožulni žemyn, o tai reiškia, kad didėjant kainoms paklausos kiekis mažėja. Paklausos kreivę lemia įvairūs veiksniai, įskaitant pajamas, pakaitalų ir papildinių kainas, skonį ir pageidavimus.

Kokie yra 4 paklausos tipai?

1. Individualūs dantys: Individuali paklausa: vieno vartotojo prekės ar paslaugos paklausa.

2. Rinkos paklausa: Prekės ar paslaugos paklausa visiems rinkos vartotojams.

3. Efektyvioji paklausa: Paklausa, kurią lemia gebėjimas ir noras mokėti.

4. Latentinė paklausa: Paklausa, kuri dar nėra akivaizdi, bet gali atsirasti ateityje.

Koks yra paklausos kreivės pavyzdys?

Paklausos kreivė – tai grafinis vaizdas, rodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų vartotojai nori ir gali įsigyti įvairiomis kainomis. Paklausos kreivė leidžiasi žemyn iš kairės į dešinę, o tai reiškia, kad didėjant kainoms, paklausos prekių ar paslaugų kiekis mažėja.

Kaip vadinama paklausos kreivė?

Paklausos kreivė – tai grafiškai pavaizduotas ryšys tarp prekės ar paslaugos kainos ir tos prekės ar paslaugos kiekio, kurio reikalauja vartotojai.

Parašykite komentarą